DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 50     <-- 50 -->        PDF

K. Godina: RAZVOJ STRUKTURNIH ELEMENATA U MJEŠOVITIM SASTOJINAMA HRASTA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 407-416


5.3. Projicirana sastojina – Stand projection


Proiciranu sastojinuu odnosu na izmjerenu može se
razmotriti prema temeljnici i volumenu. Dok sve subasocijacije
u prvoj starosnoj skupini imaju povećanje temeljnice,
anajveće je za onu hrasta lužnjaka i poljskog
jasena (slika 10), u drugoj starosnoj skupini trend kretanja
temeljnice je promjenjiv.Temeljnica se smanjila u
mješovitoj sastojini hrasta lužnjaka i običnog graba za
3 %, a najviše povećala opet u mješovitoj sastojini
hrasta lužnjaka i poljskog jasena za 32 % (slika 11). U
trećoj starosnoj skupini u svim subasocijacijama temeljnica
se smanjila, a najviše u onoj hrasta lužnjaka, poljskog
jasena i crne johe za 14 % (slika 12). Kada se u
sastojini ne bi obavljali uzgojni radovi, s povećanjem
starosti broj potisnutih stabala i sušaca povećavao bi se
na štetu vitalnih i zbog maksimalne temeljnice ubrzo bi
nastupila tendencija značajnog smanjenja debljinskog


Slika 10.
Odnosi temejnice i volumena proicirane i izmjerene mješovite
sastojine hrasta lužnjaka i običnog graba


Picture 10 Relations for basal aria and volume between
projection and mensuration mixed stand of penduculate
oak and common hornbeam


prirasta, te kroz proces prirodnog izlučivanja i samoprorjeđivanja
maksimalna temeljnica sastojine bi postupno
opadala.


Za razliku od temeljnice, kod volumena ni u jednoj
mješovitoj sastojini nije zabilježeno smanjenje na kraju
projekcijskog razdoblja, zato što je prisutan i utjecaj visinskog
prirasta. No, s porastom starosti može doći do
stagnacije volumena. Naime, volumen odumrlih i nekvalitetnih
stabala s obzirom da nisu pravovremeno
provedeni uzgojni radovi, uglavnom sukcesivno raste u
odnosu na prvu starosnu skupinu.Tako prva starosna
skupina subasocijacije hrasta lužnjaka i običnog graba
ima najveće povećanje volumena, gotovo za 200 %
(sli ka 10), a najmanje treća starosna skupina subasocijacije
hrasta lužnjaka, poljskog jasena i crne johe, gdje
volumen ne raste (slika 12).


Slika11.
Odnosi temejnice i volumena proicirane i izmjerene
mješovite sastojine hrasta lužnjaka i poljskog jasena


Picture 11 Relations for basal aria and volume between projection
and mensuration mixed stand of penduculate oak and
narrow ash


Slika12.
Odnosi temeljnice i volumena proicirane i izmjerene
mješovite sastojine hrasta lužnjaka, poljskog jasena i
crne johe


Picture 12 Relations for basal aria and volume between projection
and mensuration mixed stand of penduculate oak, narrow
ash and black alder


Slika13.
Usporedba tečajnog debljinskog i visinskog prirasta
mješovite sastojine hrasta lužnjaka i običnog graba s
prirasno prihodnom tablicom


Picture 13 Comparation of current DBH and height increment for
mixed stands of penduculate oak and common hornbeam
with yield table


5.3.1. Projekcija razvoja strukturnih elemenata mješovitih sastojina
Growth projection structure elements of mixed stands


Zbog izjednačenja podataka Mihajlovom funkci-prvoj starosnoj skupini. Prema dobivenim rezultatima
jom, model rasta srednjeg stabla daje najveće iznose u na visinski i debljinski prirast utječu biološka svojstva