DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 51     <-- 51 -->        PDF

K. Godina: RAZVOJ STRUKTURNIH ELEMENATA U MJEŠOVITIM SASTOJINAMA HRASTA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 407-416


vrste i dinamika sastojine u smislu konkurencije stabala.
Konkurencija se više odražava kroz visinski prirast
zbog osvajanja stajališnog prostora za nesmetni
razvoj krošnje. Kao posljedica veće konkurencije pratećih
vrsta u subasocijaciji s crnom johom visinski prirast
glavne vrste za nijansu je veći (0,64–0,63 m/god),
a debljinski manji (0,42–0,46 m/god) u odnosu na subasocijaciju
s poljskim jasenom.


Rezultati za hrast lužnjak u I. starosnoj skupinipokazuju
da ima najveći tečajni debljinski prirast u subasocijaciji
s običnim grabom (0,76 cm/god) u odnosu na
preostale dvije u kojima je značajno manji i međusobno
podjednak (0,58–0,52 cm/god). Ovaj trend se sukcesivno
nastavlja. Na ovu razliku može dijelom utjecati
i veće učešće potisnutih perspektivnih stabala hrasta
lužnjaka u subasocijacijama vlažnijeg tipa. Naime, stabla
hrasta lužnjaka koja osiguraju položaj u dominantnoj
etaži, vrlo brzo u odnosu na obični grab ostvaruju
visinsku prednost i dalje se nesmetano razvijaju. Stoga
je i visinski prirast hrasta lužnjaka najveći u ovoj subasocijaciji
(0,85–0,75–0,58 m/god). Od vrsta drveća
prema rezultatima najmanji debljinski prirast ima obični
grab, zatim slijedi crna joha, hrast lužnjak, te poljski
jasen.Tečajni debljinski prirast poljskog jasena je
podjednak u obje subasocijacije.


Slika14.
Usporedba tečajnog debljinskog i visinskog prirasta
mješovite sastojine hrasta lužnjaka, poljskog jasena s
prirasno prihodnom tablicom


Picture 14 Comparation of current DBH and height increment for
mixed stands of penduculate oak and narrow ash with
yield table


Produkcijski tečajni volumni prirast je povećanje vo lumena
glavne sastojine do sljedeće sječe (slika 16).
Produkcijski tečajni volumni prirast ponajprije ovisi o
strukturnim elementima srednjeg stabla te s obzirom na
izraženu vertikalnu strukturu mješovite sastojine o broju
stabala i davanju prednosti glavnoj vrsti drveća za nesmetani
razvoj. Naime, uz isti debljinski i visinski prirast,
manja srednja kubna stabla imaju veće povećanje


Picture 16 Comparation of total harvest and a five years projection
volume growth for mixed stands of penduculate oak
and common hornbeam with yield table


Za razliku od debljinskog u vremenu nastupanja
kulminacije visinski prirast srednjih stabala je teže
istra živati, jer su međusobne razlike visina znato
manje nego za prsni promjer. Stoga su interesantnije
razlike visinskog prirasta prema subasocijacijama.
Tako je visinski prirast hrasta lužnjaka u subasocijaciji
s poljskim jasenom podjednak onom običnog graba
(0,63–0,65 m/god). Kod svih vrsta drveća u odnosu na
prirasno prihodne tablice (Špiranec 1975;Cestari
Hren 1983;Bezak 1989 premaMeštrović 1995)
visinski prirast je uglavnom veći, a debljinski manji
(slike 13–15).


Tečajni volumni prirast je razmatran kao akumulirani
i produkcijski.Akumulirani je razlika volumena
glavne sastojine na kraju i početku razdoblja. Stoga je
akumulirani tečajni volumni prirast pod jakim utjecajem
sječe, te može biti pozitivan, negativan ili jednak
nuli. Kod hrasta lužnjaka kao glavne vrste akumulira se
pozitivan iznos, dok sporedne vrste mogu imati i negativne.
Negativni akumulirani tečajni volumni prirast
ima obični grab u drugoj (-0,24 m3/ha god)i trećoj starosnoj
skupini (-0,72 m3/ha god), a crna joha u trećoj
starosnoj skupini (-1,20 m3/ha god). Na taj način u mješovitoj
sastojini povećavamo udio glavne vrste drveća
u odnosu na sporedne.


Slika15.
Usporedba tečajnog debljinskog i visinskog prirasta
mješovite sastojine hrasta lužnjaka, poljskog jasena i
crne johe s prirasno prihodnom tablicom


Picture 15 Comparation of current DBH and height increment for
mixed stands of penduculate oak, narrow ash and black
alder with yield table


Slika16.
Usporedba ukupne sječe i petogodišnje projekcije volumena
u subasocijaciji hrasta lužnjaka i običnog graba u
dnosu na prirasno prihodnu tablicu