DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 369-379


UDK 630* 529 (001)


PRECIZNOST PROCJENE STRUKTURNIH ELEMENATA BUKOVO-JELOVE
SASTOJINE OVISNO O VELIČINI KRUŽNIH PRIMJERNIH PLOHA


PRECISION OF STRUCTURE ELEMENTS’ESTIMATION INA BEECH – FIR STAND
DEPENDING ON CIRCULAR SAMPLE PLOT SIZE


Mislav VEDRIŠ*,Anamarija JAZBEC*, Marko FRNTIĆ**,
Mario BOŽIĆ*, Ernest GORŠIĆ*


SAŽETAK: Osnovni elementi strukture sastojine (broj stabala, temeljnica i
volumen) procjenjuju se na temelju uzorka primjernih ploha. Cilj ovog istraživanja
je usporediti rezultate procjene strukturnih elemenata sastojine dobive ne
na primjernim plohama različite veličine, te posredno ocijeniti učinkovitost izmjere
glede veličine ploha. Mjerenja su provedena u bukovo-jelovoj sastojini
Nastavno-pokusnoga šumskog objekta “Zalesina” na području prebornih šuma
Gorskoga kotara u Hrvatskoj. Na sistematskom uzorku 17 koncentričnih kružnih
primjernih ploha izmjereni su prsni promjeri stabala te njihov položaj (azimut
i udaljenost) u odnosu na središte plohe. Pri tome su stabla iznad 10 cm
promjera mjerena na krugovima radijusa 13 m, stabla iznad 30 cm promjera na
krugovima radijusa 19 m, te samo stabla deblja od 50 cm na krugovima radijusa
26 m. Načinjen je računalni program za izračun strukturnih elemenata sastojine
te njihovu simulaciju i obračun po plohama radijusa različitih od onih
izmjerenih. Uspoređeno je osam veličina kružnih ploha – osim mjerenih ploha
(radijusi 13, 19 i 26 m) uzete su plohe radijusa korištenih u uređajnoj inventuri
(7,98 m; 12,62 m; 5 i 12 m), nacionalnoj inventuri (7, 13 i 20 m)i nekoliko pokus
nih veličina krugova (9,77 m; 11,28 m te 7 i 13 m). Na svim stajalištima su
za svaku veličinu plohe izračunate prosječne vrijednosti broja stabala, temeljnice
i volumena po hektaru. Razlike u procjeni strukturnih elemenata na razini
sastojine između ploha različitih veličina nisu statistički značajne, uz
ra zinu značajnosti 0,05. Za rezultate procjene izračunata je preciznost procje ne
uz 95 % pouzdanosti koja izravno ovisi o odabranoj veličini ploha. Bolja
preciznost procjene strukturnih elemenata dobivena je na većim plohama,
gdje je zbog većeg broja uključenih stabala dobivena manja prostorna varijabilnost.
Primjenom koncentričnih krugova posebice je kod procjene broja stabala
zbog manje mjerenih stabala povećana varijabilnost i pogreška uzorka.
Preciznost procjene temeljnice i volumena na koncentričnim krugovima nije
znatno pogoršana, što upućuje na opravdanost njihove primjene zbog moguće
uštede pri izmjeri. Dobiveni rezultati omogućuju odabir željene veličine ploha
uzorka na temelju omjera broja mjerenih stabala na plohama i kakvoće (preciz
nosti) procjene strukturnih elemenata. Prije praktične primjene potrebno je


*


MislavVedriš, dipl. ing. šum., mvedris@sumfak.hr;
izv. prof. dr. sc. Anamarija Jazbec, jazbec@sumfak.hr;
doc. dr. sc. Mario Božić, bozic@sumfak.hr;
Ernest Goršić, dipl. ing. šum., egorsic@sumfak.hr;
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25,
Zagreb


**


Marko Frntić, dipl. ing. šum., marko.frntic@hrsume.hr;
“Hrvatske šume” d.o.o., Lj. F.Vukotinovića 2, Zagreb