DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 9     <-- 9 -->        PDF

M. Vedriš, A. Jazbec, M. Frntić, M. Božić, E. Goršić: PRECIZNOST PROCJENE STRUKTURNIH ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 369-379


(za mjerenje opsega stablima prsnog promjera većeg


od 80 cm). Rad na terenu izvodila su dva do tri radnika,


od kojih je jedan mjerio prsne promjere, drugi sa središta
određivao azimut i udaljenost stabala,te (treći) bi


lježio podatke.
Budući da je cilj usporediti procjene strukturnih elemenata
za različite veličine ploha, u tu svrhu su zanemareni
postojeći izvori pogrešaka, tj. pogreške pri
izmjeri, pogreške određivanja površine sastojina, pogreške
odabira tarife i obračuna volumena.Volumen je
obračunavan po interpoliranim Šurićevim jednoulaznim
volumnim tablicama za jelu i bukvu (Pranjić
1966)koje su propisane po važećem programu gospodarenja
za Gospodarsku jedinicu “Belevine” (Čavlović
i Božić 1999). Pritom je napravljena linearna
interpolacija volumena za promjere izmjerene milimetarskom
preciznošću.
Za obradu podataka osmišljen je i izrađen program
CirConkoji služi za obračun podataka na razini plohe i
sastojine, te se njime mogu simulirati željeni položaji i
veličine ploha u odnosu na stvarno izmjereno stanje.
Osnovna jedinica obračuna je stablo na pojedinoj plo -


hi.Iz baze su prebačeni podaci svih mjerenih stabala na
plohi (prsni promjer, azimut i horizontalna udaljenost
od središta). Za tako unesena stabla izračunata je temeljnica
i volumen iz volumne tablice, ovisno o vrsti i
bonitetu. Iz podataka o stablima i površine plohe izračunati
su broj stabala, temeljnica i volumen po hektaru
za svaku plohu, ovisnoo veličini plohe koja je definirana
promjerom stabla. Nakon unesenih i obračunatih
stvarno mjerenih ploha pomoćuCirCon-a izvedeni su
broj stabala, temeljnica i volumen za plohe različitog
(manjeg) radijusa od stvarno izmjerenih, na temelju
udaljenosti pojedinog stabla i odabranog radijusa
ploha. Budući da program obračunava automatski je li
neko stablo unutar plohe ili nije, moguće je simulirati
bilo koju veličinu plohe (manju od mjerene). Pritom je
moguće zadati veći broj koncentričnih krugova različitih
radijusa i graničnih vrijednosti promjera stabala
koja se obračunavaju na plohi.Vizualno sučelje CirCon-
a daje tlocrt ploha s položajem stabala u željenom
mjerilu (slika 1), što ga čini preglednim i pogodnim za
proučavanje prostornog rasporeda stabala.


Slika 1. Raspored stabala na plohi u sučelju programa CirCon
Figure 1Tree distribution on a plot displayed in CirConinterface


Za usporedbu je simulirano više različitih veličina
kružnih ploha.To su ponajprije često korištene kružne


za stabla od 30,0cm na više (K5-12), koji su u vrijeme
istraživanja (i donedavno) bili službeno u uporabi.


2


plohe radijusa 12,62 ms površinom 500 m(K12,62), te Obra čunati su i manji krugovi radijusa 7,98 m,površine


22


dvostruki krug radijusa 5 m (površine 78,54 m) za sta-200 m(K7,98), zatimradijusa 9,77 m,površine 300 m


22


bla 10 do 29,9cm i radijusa 12 m (površine 452,39 m) (K9,77), te radijusa 11,28 m, površine 400 m (K11,28).