DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 12     <-- 12 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić,A. Jazbec, T. Ćosić, T. Jakovljević: UTJECAJ RAZLIČITIH SJETVENIH SUPSTRATA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 469-481


Kod kalija dobivene se vrijednosti većinom nalaze tog raspona (Slika 3.).Veće su koncentracije utvrđene
unutar raspona normalnih vrijednosti, osim tretiranja u sadnicama uzgajanim u supstratu Humofin supstratu
L0 i B0 koje su malo ispod, a B1, B2 i F1 malo iznad Stender nego u Litvanskom tresetu. Utvrđena je stati-


Ca (mg/g)
Tretiranje – Treatment
Slika4. Koncentracije kalcija (mg/g suhe tvari) u lišću sadnica bukve po tretiranjima. Okomiti stupci
predstavljaju 0,95 interval pouzdanosti.


Figure 4Calcium concentrations (mg/g DW) in beech leaves by treatment. Vertical bars represent
0,95 confidence intervals.


Mg (mg/g)
Tretiranje – Treatment
Slika5. Koncentracije magnezija (mg/g suhe tvari) u lišću sadnica bukve po tretiranjima. Okomiti
stupci predstavljaju 0,95 interval pouzdanosti.


Figure 5Magnesium concentrations (mg/g DW) in beech leaves by treatment. Vertical bars represent
0,95 confidence intervals