DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 24     <-- 24 -->        PDF

V. Tanušev, J. Ištvanić, M. Moro, J. Butković: ISKORIŠTENJE PRI IZRADI GRUBIH DRVNIH ELEMENATA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 483-492


Svim trupcima u uzorku izmjerena je duljina, sre-aritmetička sredina, standardna devijacija, minimum,
dnji promjer te promjeri na tanjemu i debljem kraju. Od median i maksimum.Ti parametri, zajedno s izmjerečimbenika
kvalitete na svim je trupcima utvrđena i iz-nim čimbenicima kvalitete trupca, omogućili su promjerena
zastupljenost grešaka u pogledu veličine i vedbu analize strukture sirovine za eksperimentalno
broja kvrga te jednostrane zakrivljenosti. Za sve anali-piljenje (tablice 1, 2 i 3).
zirane varijable provedena je deskriptivna statistika:


Tablica 2. Deskriptivna statistika dimenzija i čimbenika kvalitete uzorka trupaca promjera 21 do 23 cm


Table 2 Descriptive statistics for the dimensions and quality factors of 21 to 23 cm diameter group common beech logs


Dimenzije trupca
Log size 21 to 23 cm diameter group
Uzorak trupaca promjera 21 do 23 cm
N Min. Median Max. Prosječno –Average Std. dev.
Duljina, m –Length, m 30 2 2 2 2 0,00
Promjer na tanjem kraju, cm –Top-end diameter, cm 30 20 21 23 21,43 0,77
Srednji promjer, cm – Mid diameter, cm 30 20 22 23 21,80 0,85
Promjer na debljem kraju, cm –But-end diameter, cm 30 20 23 25 22,60 1,22
Pad promjera, cm/m´ –Log taper, cm/m´ 30 0 0,5 2 0,58 0,44
Promjer kvrga, mm – Knot diameter, mm 30 10 20 60 20,68 13,38
Broj kvrga, kom/trupcu – Number of knot, pieces/log 30 1 3 8 3,63 1,83
Zakrivljenost, mm/trupcu –Crook, mm/log 30 11 20 32 20,27 6,17
Volumen trupca, m
3
–Log volume, m3 30 0,063 0,076 0,083 0,075 0,006


Tablica 3. Deskriptivna statistika dimenzija i čimbenika kvalitete uzorka trupaca promjera 24 do 26 cm


Table 3 Descriptive statistics for the dimensions and quality factors of 24 to 26 cm diameter group common beech logs


Dimenzije trupca
Log size
Uzorak trupaca promjera 24 do 26 cm
24 to 26 cm diameter group
N Min. Median Max. Prosječno –Average Std. dev.
Duljina, m –Length, m 30 2 2 2 2 0,00
Promjer na tanjem kraju, cm –Top-end diameter, cm 30 22 23 25 23,13 0,68
Srednji promjer, cm – Mid diameter, cm 30 23 23 25 23,47 0,68
Promjer na debljem kraju, cm –But-end diameter, cm 30 23 24 26 24,27 1,11
Pad promjera, cm/m´ –Log taper, cm/m´ 30 0 0,5 1,5 0,57 0,49
Promjer kvrga, mm – Knot diameter, mm 30 10 20 40 21,17 9,39
Broj kvrga, kom/trupcu – Number of knot, pieces/log 30 1 5,5 25 7,27 5,11
Zakrivljenost, mm/trupcu –Crook, mm/log 30 10 20 32 19,60 6,23
Volumen trupca, m
3
–Log volume, m3 30 0,083 0,083 0,098 0,087 0,005


Volumen i pad promjera pojedinačnih trupaca i sve ukup
no bio je izračunat prema izrazima 1 i 2.


(1)
(2)


gdje je: Vvolumen trupca; Dsrednji promjer
trupca; Taper pad promjera trupca; D promjer


log mid


butt-end


trupca na debljem kraju;D promjer trupca na ta


top-end


njem kraju iLduljina trupca.


log


Iskorištenje trupaca pri izradi grubih drvnih elemenata


Yield of logs in rough dimension stock production


Trupci su u primarnoj pilani piljeni u proizvodnim
uvjetima na tračnoj pili trupčari promjera kotača 1400
mm. Korišten je list pile debljine 1,47 mm s proširenjem
zubaca stlačivanjem 0,6 mm na svaku stranu te koraka
ozubljenja 45 mm.Piljenje je izvedeno tehnikom piljenja
u cijelo, paralelno s ravnom osi trupca. Sve piljenice
dobivene u ovom istraživanju bile su namijenjene daljnjoj
proizvodnji u istome pogonu, te se nisu posebno
razvrstavale obzirom na kvalitetu. Iz trupaca su izrađivane
piljenice nominalnih debljina 25 mm i 38 mm za
razred promjera 18 do 20 cm, odnosno 25 mm i 50 mm
za razrede promjera 21 do 23 i 24do 26 cm. Debljina pi