DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 26     <-- 26 -->        PDF

V. Tanušev, J. Ištvanić, M. Moro, J. Butković: ISKORIŠTENJE PRI IZRADI GRUBIH DRVNIH ELEMENATA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 483-492


REZULTATI – Results


3
3


Ukupno je raspiljeno 1,715 mtrupaca razreda pro-piljenica te razreda promjera 24 do 26 cm 1,72728 m


3


mjera 18 do 20 cm, 2,242 mtrupaca razreda promjera piljenica.


3


21 do 23 cm te 2,596m trupaca razreda promjera 24


Podaci o drvnim elementima i parketnim daščicama
do 26 cm. Deskriptivna statistička obrada podataka o


koji su ispiljeni iz trupaca,odnosno piljenica prikazani
njihovim dimenzijama prikazana je u tablicama 1do 3.


su u tablici 4. Volumno te kvalitativno i vrijednosno
za svaki razred promjera trupaca posebno. Iz trupaca


iskorištenje trupaca u obliku drvnih elemenata i parket


3


razreda promjera 18 do 20 cm, ispiljeno je 1,16749 m


nih daščica prikazano je u tablicama 5 do 7.


3


piljenica, iz razreda promjera 21 do 23 cm1,55470m


Tablica 4.
Podaci o drvnim elementima i parketnim daščicama ispiljenih iz uzorka bukovih trupaca promjera 18 do 20,
21 do 23 i 24 do 26 cm


Table 4
Dimension stock and flooring components sawed from 18 to 20, 21 to 23 and 24 to 26 cm diameter group
common beech logs


Debljina Širina Duljina
Uzorak trupaca–Diamepromjera, cm ter group, cm
Cijena
Price
Indeks
kvalitete
Quality
index
18 – 20 21 – 23 24 – 26
Thickness Width Length Količina
Quantity
Volumen
Volume
Količina
Quantity
Volumen
Volume
Količina
Quantity
Volumen
Volume
mm mm mm kom. - pieces m3 kom. - pieces m3 kom. - pieces m3 €/m3
25 70 1380 7 0,01691 42 0,10143 23 0,05555 400,00 1,00
25 60 880 31 0,04092 43 0,05676 42 0,05544 320,00 0,80
25 55 880 62 0,07502 26 0,03146 71 0,08591 305,00 0,76
25 105 630 16 0,02646 28 0,04631 28 0,04631 300,00 0,75
25 55 630 44 0,03812 29 0,02512 62 0,05371 270,00 0,68
25 100 530 43 0,05698 50 0,06625 30 0,03975 280,00 0,70
25 65 530 64 0,05512 33 0,02842 73 0,06287 260,00 0,65
25 100 380 15 0,01425 22 0,02090 52 0,04940 200,00 0,50
25 70 380 15 0,00998 43 0,02860 66 0,04389 180,00 0,45
25 15 375 80 0,01125 180 0,02531 152 0,02138 170,00 0,43
25 20 230 86 0,00989 357 0,04106 252 0,02898 140,00 0,35
.25
463 0,35488 853 0,47161 851 0,54317
38 35 940 59 0,07376 0 0,00000 0 0,00000 350,00 0,88
38 30 890 49 0,04972 0 0,00000 0 0,00000 230,00 0,58
38 35 500 78 0,05187 0 0,00000 0 0,00000 260,00 0,65
38 55 435 4 0,00364 0 0,00000 0 0,00000 250,00 0,63
.38
190 0,17898 0 0,00000 0 0,00000
50 60 1050 0 0,00000 30 0,09450 27 0,08505 400,00 1,00
50 50 730 0 0,00000 46 0,08395 60 0,10950 380,00 0,95
50 60 490 0 0,00000 20 0,02940 27 0,03969 280,00 0,70
50 45 390 0 0,00000 34 0,03009 50 0,04388 260,00 0,65
50 55 350 0 0,00000 4 0,00385 77 0,07411 230,00 0,58
.50
0 0,00000 134 0,24179 241 0,35223
.25+38+50
653 0,53386 987 0,71340 1092 0,89540


Najbolje volumno iskorištenja trupaca u obliku drvnih
elemenata i parketnih daščica postigli su trupci
razreda promjera 24 do 26 cm, zatim slijede trupci razreda
promjera 21 do 23 te 18 do 20 cm s međusobnom
razlikom koja nije statistički signifikantna (slika 1. i tablica
8). Dobiveni rezultati očekivani su i približno su
istih ili nešto nižih vrijednosti od onih razmatranih u
prethodnim istraživanjima.


Kvalitativno iskorištenje trupaca u obliku drvnih
elemenata i parketnih daščica pokazuje nešto drukčije
rezultate od volumnog. Za ovo iskorištenje je odlučujući
čimbenik kvaliteta drvnih elemenata i parketnih
daščica. Ona pak proizlazi iz kvalitete trupaca, odnosno
piljenica. Rezultati pokazuju da su najkvalitetniji
elementi ispiljeni iz trupaca razreda promjera 21 do 23
cm, zatim slijede trupci razreda promjera 24 do 26 te sa
statistički signifikantnom razlikom trupci promjera 18
do 20 cm (slika 2.i tablica 9). Ovakvi rezultati mogu se
protumačiti ako se pogledaju podaci o zastupljenosti
grešaka po pojedinom razmatranom razredu promjera
istraživanih trupaca u tablicama 1 do 3. Prema tim podacima,
kod svih istraživanih razreda trupaca greškesu