DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 31     <-- 31 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 493-499


UDK 630* 383 + 432 (001)


RADNE ZNAČAJKE POKRETNE DROBILICE KAMENAPRI GRADNJI
ŠUMSKIH PROTUPOŽARNIH CESTAI MELIORACIJI KRŠA


WORKING CHARACTERISTICS OF TERRAIN LEVELER MACHINE IN FOREST
FIRE ROAD CONSTRUCTIONAND CARST MELIORATION


Marijan ŠUŠNJAR*, Dragutin PIČMAN*, Tibor PENTEK*,
Dubravko HORVAT*, Hrvoje NEVEČEREL*, Krešimir GREGER**


SAŽETAK: Cilj rada je istražiti učinkovitost drobilice kamena Vermeer
T 855 pri pripremi buduće trase šumske protupožarne ceste, kao i pri melioraciji
krškog zemljišta obraslog makijom. Istraživanje je provedeno na području
šumarije Zadar i šumarije Buzet tijekom 22 radna dana, pri čemu su se dnevno
prikupljali sljedeći parametri: ukupno utrošeno vrijeme rada, efektivno
(pogonsko) vrijeme stroja, potrošnja goriva, broj potrošenih noževa bubnja,
duljina izrađene trase, dubina rada i vrsta podloge. Osnovna se podjela radnih
dana odnosi na dubinu rada i vrstu podloge. Iz mjerenih podataka je za
svaki radni dan izračunat učinak stroja, izražen u duljini izrađene trase u jedinici
vremena, potrošnja goriva po jedinici vremena i duljini izrađene trase te
potrošnja noževa po duljini izrađene trase.


Na osnovi rezultata mjerenja, ponajprije se želi naglasiti mogućnosti primjene
pokretne drobilice kamena Vermeer T 855 pri gradnji šumskih protupožarnih
cesta. Prednost pokretne drobilice ogleda se u mogućnosti korištenja
kamenog materijala na trasi šumske protupožarne ceste, te u novoj tehnologijie
gradnje protupožarnih cesta, gdje rad jednog stroja djelomično zamjenjuje
nekoliko građevinskih strojeva.


Ključne riječi:pokretna drobilica kamena, šumska protupožarna ces ta,
melioracija krša, učinak, potrošnja goriva


UVOD – Introduction
Područje pod kršom u Republici Hrvatskoj prostire (Pentek,1998). Pri sadašnjem integralnom, ekološki


2


se na površini od 23.356 km, što predstavlja oko 52 % orijentiranom, intezivnom i racionalnom gospodarenju
ukupne kopnene površine. Krške šume s oko 44 % su-šu mama, šumska prometna infrastruktura predstvalja
djeluju u ukupnoj površini šuma i šumskog zemljišta. nezaobilazan čimbenik. Šumske prometnice predstav


3


Prosječna drvna pričuva krških šuma iznosi 46 m/ha, a ljaju samo jedan ulaz pretpostavci takvog gospodarenja
godišnji sječivi etat iznosi oko 390 000 m3. Šume na šumama (Pentek i dr.,2007).
kršu moramo promatrati kroz: proizvodni potencijal


Šume u mediteranskom području su po mnogo
staništa, općekorisne funkcije, te činjenicu kako krške


čemu osobite,npr. glede dominacije degradiranih sašume
svojom proizvodnošću, bioraznolikošću i ljepo


stojina, niske i manje vrijedne drvne pričuve, na mali
tom, značajno doprinose turističkoj privlačnosti zemlje


prirast, na niski etat, na veliku opasnost od nastajanja
šumskih požara, te s obzirom na način i cilj gospodarenja,
za ovo su područje vezane i posebne šumske ceste


* Doc. dr. sc. Marijan Šušnjar, izv. prof. dr. sc. Dragutin Pičman,


–šumske protupožarne ceste.


izv. prof. dr. sc. Tibor Pentek, prof. dr. sc. Dubravko Horvat, Hrvoje
Nevečerel, dipl. ing. šum., Zavod za šumarske tehnike i


Šumsku protupožarnu cestu definiramo kao prosje


tehnologije, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


čeni prostor u šumi u obliku pruge, očišćen od drveća i


**Dr. sc. Krešimir Greger, Zavoda za organizaciju proizvodnje,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


niskog raslinja, širine 4 m s elementima šumske ceste