DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Mjereni rezultati prikazani su uTablici 1. Najkraća
trasa izrađene šumske protupožarne ceste od 260 m i
najmanje vrijeme rada je zabilježeno tijekom prvog
dana mjerenja, kada je ujedno bio i prvi dan dolaska
stroja na radilište na području šumarije Zadar. Na drugom
radilištu istraživanje radnih značajki pokretne
drobilice kamena provedeno je nekoliko dana nakon
početka izvođenja radova melioracije krša.


Ukupno vrijeme rada stroja podijeljeno je na efektivno
vrijeme te na opravdane prekide (zastoji zbog
osobnih potreba operatera) i neopravdane prekide. Pri
tome nisu uočene razlike u strukturi vremena rada između
radilišta niti između različitih uvjeta rada. U
ukup noj strukturi vremena rada za sve dane istraživanja
efektivno vrijeme čini 80 % ukupnog vremena rada,
neopravdani prekidi 13 %, a opravdani prekidi 7 %
(Slika 2). Istraživanje je provedeno tijekom probnog
rada pokretne drobilice kamenaVermmerT855,što je
rezultiralo dužim neopravdanim prekidima pojedinih
dana. Ovi neopravdani prekidi ponajprijese odnose na
zastoje rada stroja usljed dužih i češćih razgovora operatera
sa šumarskim stručnjacima i projektantima šumskih
prometnica. Ostalih dana neopravdane prekide
rada čini vrijeme potrebno za zamjenu potrošenih i polomljenih
noževa bubnja.Tijekom rada stroja noževi se