DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 34     <-- 34 -->        PDF

M. Šušnjar, D. Pičman, T. Pentek, D. Horvat, H. Nevečerel, K. Greger: RADNE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 493-499


Tablica 1. Prikupljeni mjerni rezultati


Table 1 Collected research data


Dubina
rada
Working
depth
Podloga
Surface
Ukupno Efektivno Neopravdani Opravdani
vrijeme vrijeme prekidi prekidi
Total Effective Avoidable Delay
time time breaks times
Izrađena
trasa
Processed
route
Potrošnja
noževa
Broken
knives
Potrošnja
goriva
Fuel
consumption
cm min m no. L
rastresiti kamen
150 60 60 30 260 4 50
40 loose stones 480 300 90 90 1300 6 280
540 330 120 90 1400 7 300
420 240 90 90 800 5 220
540 480 30 30 1200 15 440
540 450 60 30 1100 15 420
510 420 60 30 950 15 400
tvrdi kamen
40 hard rocky 510 450 30 30 1000 12 420
510 450 30 30 1000 12 420
540 510 30 1200 10 460
540 460 60 20 830 10 400
480 390 60 30 500 8 350
480 210 240 30 800 6 190
600 300 30 30 600 9 400
480 420 90 30 900 10 400
rastresiti kamen 600 540 30 30 900 7 420
75 loose stones 480 540 30 30 1100 15 450
480 540 150 30 1200 10 410
600 540 30 30 1200 12 500
600 540 30 30 1100 13 500
tvrdi kamen
75 hard rocky 600 420 30 30 700 10 300
480 360 30 30 750 15 430


bubnja, koji lome i drobe kamen, oštećuju,te je za prativno
(pogonsko) vrijeme rada stroja. Srednje su vrijedvilan
i učinkovit rad potrebno mijenjati noževe. Broj nosti s obzirom na uvjete rada uspoređeni u svrhu analize
noževa bubnja koji se potroše ovisi o dubini rada i vrsti
rada stroja (Tablica 2). Najveći prosječni učinak od 4,30
podloge, a taj se broj tijekom istraživanja kretao od 6
m/min ostvaren je pri radu na dubini od 40 cm u rastresinoževa/
dan do 15 noževa/dan.
tom kamenu. Kod iste dubine rada znatno je manji uči-
Iz mjerenih podataka je za svaki radni dan izračunat
nak kada radi na tvrdoj kamenoj podlozi (2,42 m/min).
učinak stroja, izražen u duljini izrađene trase u jedinici
Manji učinak stroja postiže se pri melioraciji krškog
vremena, potrošnja goriva po jedinici vremena i duljini
zemljišta na većoj dubini rada. Općenito se može zakljuizrađene
trase te potrošnja noževa po duljini izrađene čiti da učinak ovisi o dubini rada i vrsti podloge.Veća dutrase.
Za izračun po jedinici vremena odabrano je efekbina
rada i tvrđa podloga smanjuju učinkovitost rada.


Tablica 2. Učinak, potrošnja noževa i goriva drobilice kamenaVermeerT855


Table 2 Efficiency and fuel consumption of terrain leveler Vermeer T 855


Dubina rada
Working depth Podloga
Surface
Učinak
Efficiency
Potrošnja noževa
Broken knives
Potrošnja goriva
Fuel consumption
cm m/min no./km L/min L/m
40
40
75
75
rastresiti kamen -loose stones
tvrdi kamen -hard rocky
rastresiti kamen -loose stones
tvrdi kamen -hard rocky
4,30
2,42
2,05
1,93
8
11
11
15
0,89
0,92
0,93
1,04
0,21
0,41
0,46
0,53
Srednje vrijednosti -Average values 2,51 12 0,93 0,41


Nadalje je razmatrana duljina izrađene trase šumske jednačavanje podataka (Slika 3). Koeficijenti regersije
protupožarne ceste u odnosu na efektivno (pogonsko) ukazuju na jaku povezanost podataka, osim u slučaju
vrijeme rada. Parovi podataka razvrstani su s obzirom rada na dubini od 40 cm na tvrdoj kamenoj podlozi,
na uvjete rada,te se regresijskom analizom izvršilo iz-kada uslijed rasipanja podataka koeficijent regresije iz