DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 41     <-- 41 -->        PDF

D. Ballian: GENETIČKE STRUKTURE OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) IZ ZAPADNE I ISTOČNE BOSNE Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 501-512


Slika1. Istraživane populacije, 1. Oštrelj, 2. Grmeč, 3. Bos. Grahovo, 4. Troglav, 5 Glamoč, 6. Zavidovići, 7. Očevija,


8.Klis, 9. Knežina, 10. Romanija.


Figure 1Studied silver fir population, 1. Oštrelj, 2. Grmeč, 3. Bos. Grahovo, 4. Troglav, 5 Glamoč, 6. Zavidovići,


7.Očevija, 8. Klis, 9. Knežina, 10. Romanija.


Analiza gelova i očitavanje zimograma obavljeno je Srednja vrijednost genotipova
premaKonnertovoj (2004). Podaci su potom une


Genetička raznolikost
seni u računalni program Excel. Zatim su podaci složeni


Odvajanje unutar populacije
u računalnom programu D-basis, te obrađeni u statisti


2.genetička raznolikost između populacija


čkom programu SAS (StatisticalAnalysis System). Sta


Genetička udaljenost između populacija


tističkim programom obrađeni su sljedeći parametri:


Genetičko odvajanje između populacija


1.genetička raznolikost unutarpopulacija


Alelna učestalost
Srednja vrijednost alela


REZULTATI ISTRAŽIVANJAI RASPRAVA– Research results and discussion
Genetička raznolikost enzimskih sustava – Genetic variability of enzyme system
Iz relativnih učestalosti alela (tablica 3) vidljivo je da ostalim populacijama imamo monomorfizam.Vi sok stuje
od 17 analiziranih genskih lokusa njih 9 polimorfno, a panj polimorfnosti pokazuje sedam genskih lokusa, i
da su ostali relativno monomorfni.Tako kod lokusa Got-to Pgm-B, Idh-B, Lap-A, Lap-B, Got-C, 6-Pgdh -A,
B, alel Bregistriran je samo u populaciji Klis, a u svim 6-Pgdh-B, dok je sustav Fest potpuno monomorfan.


4