DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 42     <-- 42 -->        PDF

D. Ballian: GENETIČKE STRUKTURE OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) IZ ZAPADNE I ISTOČNE BOSNE Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 501-512


Za gen lokus Pgi-Au ovom istraživanju nije dobivena


visoka polimorfnost, jer u četiri populacije imamo mono


morfizam, što je osobitost istočnih populacija, s izu zetkom
Klisa, dok zapadne pokazuju polimorfizam (tablica
3). Zapravo alelA ima srednju vrijednost za is tra živane


1


populacije 0,02, a najveću učestalost u populaciji Gla-


Tablica 3. Relativne frekvencije alela


Table 3 Relative allel frequencies


moč. Slično se ponaša i alelA, s tim što je srednja veli


2


čina0,98. Alel A u prijašnjim istraživanjima(Konnert


1


iBergmanna 1995) nađen je samo u južnim područjima
rasprostiranja jele, kao što su južni Karpati i Dinaridi,
što je, čini, se osobito samo za ta područja.


Genski Populacija–Population
lokusi/aleli
Gene loci/allel Oštrelj Grmeč
Bos.
Grahovo
Troglav Glamoč Zavidovići Očevija Klis Knežina Romanija
Srednja
veličina
Pgi
A1 0,01 0,03 0,02 0,06 0,09 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02
A2 0,99 0,97 0,98 0,94 0,91 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 0,98
Pgi
B2 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99
B3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
Pgm
A2 0,95 1,00 1,00 0,97 0,98 0,98 1,00 0,98 0,96 0,96 0,97
A3 0,05 0,00 0,00 0,03 0,02 0,02 0,00 0,02 0,01 0,04 0,02
A4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,01
Pgm
B1 0,10 0,07 0,03 0,11 0,09 0,16 0,00 0,04 0,20 0,06 0,09
B2 0,90 0,93 0,97 0,89 0,91 0,84 1,00 0,96 0,80 0,94 0,91
Idh
A1 0,23 0,18 0,23 0,17 0,25 0,13 0,47 0,27 0,07 0,23 0,22
A2 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
A3 0,57 0,59 0,47 0,57 0,51 0,65 0,49 0,60 0,70 0,61 0,58
A4 0,20 0,23 0,30 0,22 0,24 0,21 0,04 0,14 0,22 0,16 0,20
Idh
B2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01
B3 0,70 0,75 0,70 0,76 0,75 0,81 0,64 0,71 0,63 0,75 0,71
B4 0,29 0,25 0,30 0,24 0,25 0,19 0,36 0,29 0,35 0,25 0,27
B5 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Mnr
B2 0,07 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,02 0,07 0,00 0,06 0,02
B3 0,93 1,00 0,98 1,00 0,99 1,00 0,98 0,93 1,00 0,94 0,98
Sdh
A1 0,97 0,98 1,00 0,99 0,84 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98
A2 0,03 0,02 0,00 0,01 0,16 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Lap
A2 0,00 0,00 0,06 0,02 0,04 0,08 0,00 0,06 0,02 0,02 0,03
A3 0,98 0,99 0,89 0,92 0,95 0,91 0,98 0,93 0,97 0,98 0,95
A5 0,02 0,01 0,05 0,06 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,02
Lap
B1 0,02 0,08 0,03 0,06 0,01 0,00 0,07 0,02 0,00 0,05 0,04
B2 0,29 0,32 0,31 0,27 0,37 0,19 0,24 0,19 0,23 0,23 0,26
B3 0,30 0,26 0,37 0,35 0,36 0,56 0,59 0,29 0,26 0,41 0,37
B4 0,40 0,35 0,29 0,32 0,26 0,25 0,09 0,50 0,51 0,31 0,33
Fest A2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Fest B1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Got
A1 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,14 0,01 0,03 0,02
A2 0,97 0,99 1,00 0,98 0,98 1,00 1,00 0,85 0,96 0,95 0,97
A3 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,03 0,02 0,01
Got
B2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99
B4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
Got
C1 0,07 0,07 0,04 0,16 0,05 0,02 0,00 0,18 0,12 0,10 0,08
C2 0,88 0,84 0,88 0,80 0,88 0,94 0,97 0,81 0,87 0,89 0,87
C3 0,05 0,09 0,07 0,04 0,07 0,04 0,03 0,00 0,01 0,01 0,04
C4 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
6-Pgdh
A2 0,43 0,48 0,32 0,39 0,40 0,36 0,45 0,33 0,42 0,42 0,40
A3 0,57 0,52 0,68 0,61 0,60 0,64 0,55 0,67 0,58 0,58 0,60
6-Pgdh
B1 0,01 0,02 0,02 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
B2 0,95 0,94 0,92 0,97 0,92 0,96 0,86 0,96 0,98 0,96 0,94
B3 0,04 0,04 0,06 0,03 0,05 0,04 0,14 0,04 0,02 0,04 0,05