DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Raznolikost


Ovo je svojstvo složeno s obzirom na to da ga grade
alelna i genotipska veličina, odnosno najbolji pokazatelj
je multilokusna raznolikost (v ) i gene pool razno


gen


likost (v). Multilokusna raznolikost (v ) pokazuje da


p gen


populacija Glamoč ima jako veliku raznolikost u odnosu
na populaciju Očevija (tablica 4) zbog izrazitog
antropogenog utjecaja kroz povijest (Ballian i Bogunić
2008). Druge populacije zauzimaju intermedijalne
položaje. U svom istraživanjuKonnert(1995b)
daje manje vrijednosti multilokusne raznolikosti, pa


Odvajanje unutar populacija –
Srednje vrijednosti populacijske diferencijacije . i


T


vrijednosti za genske lokuse pokazuju vrijednost raznolikosti
u samim populacijama. U ovom istraživanju najveću
veličinu unutarpopulacijske diferencijacije (.)


T


pokazuje populacija Glamoč, sa 0,19, a najmanju po pulacija
Očevija sa 0,14 (tablica 4).Taj rezultat poka zuje
da su, u jednom funkcionalnom sklopu genetičke raznolikosti,
svi odnosi matematički popraćeni (Gre gorius


– Diversity
tako navodi vrijednosti za v od 7,4 u Hrvatskoj i 9,7 u


gen


Bosni (materijal iz pokusa provenijencija) do 54 u južnom
Schwarzwaldu, s izuzetkom Bugarske, gdje se
zbog vjerojatnog utjecaja hibridizacije s grčkom jelom
dobivaju visoke vrijednosti (49,85). Vrijednosti gene
pool raznolikosti dobivene su kao harmonijska sredina,
a ponašaju se identično kao i multilokusna raznolikost.
Vrijednosti iznose od 1,16 u populaciji Očevija do 1,24
u populacije Glamoč (tablica 4).


Differentiation within population


iRoberds 1986).Konnert (1993 i 1996b) u svojim
istraživanjima za populacije u Bavarskoj navodi vrijednosti
srednje populacijske diferenciranosti od 0,17 do
0,32 i od 0,20 do 0,28, što su vrijednosti osjetno veće
nego što su dobivene ovom istraživanju. Ovo ukazuje na
potpuno drukčiju strukturu bosanskih populacija, s obiljem
rijetkih alela i nezavršenom diferencijacijom na
manjem području.


Genetic differentiation between population


Genetičko odvajanje između populacija –
Gen pool odvajanje – Gene pool differentiation
Na međupopulacijskoj razini najveća gen pool nju populacija Oštrelj sa 0,02, kao što je vidljivo na
odvajanje (Dj) je kod lokusa Lap-B, s veličinom 0,12, a slici 4. Srednja je vrijednost Dj 0,03 i označava među
slijedi Idh-Asa 0,09.Vrijednosti za genske lokuse koje


populacijsko odvajanje. Konnert (1993) je u svom
je dobila Konnert(1995b) iznosile su od 0,17 za Idh-B


istraživanju dobila vrijednosti odvajanja između gendo
0,09 za Got-C, te 0,11 za 6-Pgdh-A, što su prilično


skih lokusa od 0,02 do 0,13, a u istraživanju 1995(b)
niske vrijednosti.


godine vrijednosti su iznosile od 0,03 do 0,07, dakle
Najveće srednje gene pool odvajanje unutar popula-
bile su nešto niže nego u ovom istraživanju. Pri istražicije
(Dj) pokazuje populacija Očevija, sa 0,06, a najma-vanju genetičke varijabilnosti obične jele u Bavarskoj