DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Genetička udaljenost


Računanje genetičke udaljenosti obavljeno je prema
Gregoriusu(1974), iako se dobiju veće vrijednosti (tablica
5) nego prema Neiju(1978). Tako su dobivena
najveća odstupanja između populacije Očevija i Knežine
s vrijednošću 0,1878 iako su obje populacije u
istočnoj Bosni, a najmanja između populacija Oštrelja i
Troglava,što je i za očekivati.Vidljivo je da su najveća
odstupanja između populacije Očevija, s jedne strane, i
ostalih populacija, s druge strane, jer je u populaciji


Tablica 5. Multilokusna odstojanja


Table Multilokus distances


– Genetic distances
Oče vije stoljećima djeluje čovjek (Ballian iBogunić
2008).Ipak se, u načelu, može reci da postoji grupiranje
na istočne i zapadne populacije na temelju od stojanja
koja su između zapadnih populacija manja u odnosu na
istočne populacije, što se može vidjeti u tablici 5.
Brus i Longauer (1995) za Sloveniju su dobili


prilično niske vrijednosti genetičkog odstupanja. Razlog
je vjerojatno zemljopisna bliskost istraživanih populacija.


Populacija
Population Oštrelj Grmeč
Bos.
Grahovo Troglav Glamoč Zavidovići Očevija Klis Knežina Romanija
Oštrelj 0
Grmeč 0,0531 0
Bos. Grahovo 0,0819 0,0744 0
Troglav 0,0580 0,0629 0,0852 0
Glamoč 0,0745 0,0758 0,0722 0,0694 0
Zavidovići 0,0938 0,104 0,0932 0,0864 0,0892 0
Očevija 0,1665 0,1522 0,1509 0,1809 0,1841 0,1712 0
Klis 0,0726 0,0884 0,0843 0,0832 0,1029 0,1168 0,1740 0
Knežina 0,0770 0,0947 0,1121 0,0841 0,1080 0,0872 0,1878 0,1008 0
Romanija 0,0594 0,0759 0,0899 0,0749 0,0858 0,0799 0,1642 0,0766 0,0728 0


ZAKLJUČCI – Conclusions
Provedenom molekularnogenetičkom analizom pri lokusa pokazala klinalni karakter, iako je stanje na terenu
uporabi 17 izoenzimskih genskih lokusa dobili smo raz -takvo da je vrlo teško donijeti pravi zaključak. Neke od
like između zapadnih i istočnih populacija obične jele u analiziranih populacija kod obje gru pe, za određene gen-
Bosni i Hercegovini.Varijabilnost je kod nekih genskih ske lokuse, pokazuju određeni stupanj sličnosti, što treba