DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 54     <-- 54 -->        PDF

M. Bobinac, S.Andrašev: UČINCI UZGOJNIH MJERA U DEVITALIZIRANOJ SREDNJEDOBNOJ ... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 513-526


Tablica 1.Osnovni podaci o elementima rasta svih stabala i identične grupe stabala budućnosti u 42. i 52. godini, i posječenim
stablima u 42. i 48. godini na pokusnim površinama.


Table 1
Main data on growth elements of all trees and the identical collective of future trees in 42ndand 52ndyear, and cut
trees in 42ndand 48ndyear on sample plots.


Starost, stanje
(Age, state)
Sva stabla –All trees Stabla budućnosti –Future trees
N[kom.·ha-1] G[m2·ha-1] V[m3·ha-1] N[kom.·ha-1] G[m2·ha-1] V[m3·ha-1]
O.P.-1 O.P.-2 O.P.-1 O.P.-2 O.P.-1 O.P.-2 O.P.-1 O.P.-2 O.P.-1 O.P.-2 O.P.-1 O.P.-2
42. god.(42 yr) 832 804 22.44 24.72 194.17 220.81 124 148 4.76 6.38 44.17 60.68
Prorjeda (42.)
Thinning (42 yr) 216 148 4.75 3.56 39.11 29.96
Prorjeda (48.)
Thinning (48 yr) 212 44 5.91 0.97 53.69 8.41
52. god.(52 year) 404 612 17.77 26.23 181.92 267.37 124 148 7.42 8.76 80.09 94.48
Suma prorjeda
(sum of thinning) 428 192 10.66 4.53 92.80 38.37
Vol. prirast u razdoblju 42.-52. god.
[m3·ha-1·god-1]
Volume increment in period from 42 to 52 yr
[m3·ha-1·yr -]
8,06 8,49 3.59 3.38


Legenda: OP– pokusna površina; N – broj stabala po hektaru; G – temeljnica po hektaru;V– volumen po hektaru.


Legend: OP – sample plot; N – number of trees per hectare; G – basal area per hectare; V – volume per hectare.


U 42. godini na P.P.-1 izdvojena 124 stabla buduć-25,8 % % od ukupne temeljnice i 27,5 % od ukupnog
nosti po hektaru čine 14,9 % od ukupnog broja stabala volumena po hektaru. Stabla za komparaciju na P.P.-2
po hektaru, 21,2 % od ukupne temeljnice i 22,7 % od imala su za 1,3 cm veći srednji promjer po temeljnici u
ukupnog volumena, a 148 stabala za komparaciju na odnosu na stabla budućnosti na P.P.-1. Stabla budućnoP.
P.-2 čine 18,4 % ukupnog broja stabala po hektaru, sti na P.P.-1, odnosno stabla za komparaciju na P.P.-2


Tablica 2.
Numerički pokazatelji debljinske strukture svih stabala, stabala budućnosti u 42. i 52. godini i posječenih stabala
u 42. i 48. godini na pokusnim površinama.


Table 2
Numerical indicators of diameter distribution of all and future trees in 42 and 52 year, and cut trees in 42
and 48 year on sample plots.


Numerički 42. godina(42 yr) Prorjede(Thinnings) 52. godina(52 yr)
pokazatelji
(Numerical
Sva stabla
(All trees)
Stabla budućn.
(Future trees)
42. godina
(42 yr)
48. godina
(48 yr)
Sva stabla
(All trees)
Stabla budućn.
(Future trees)
indicators) P.P.-1 P.P.-2 P.P.-1 P.P.-2 P.P.-1 P.P.-2 P.P.-1 P.P.-2 P.P.-1 P.P.-2 P.P.-1 P.P.-2
n – 208 201 31 37 54 37 53 11 101 153 31 37
d [cm] 18,2 19,3 21,8 23,1 16,4 17,1 18,5 16,2 23,2 22,9 27,3 27,1
dg [cm] 18,5 19,8 22,1 23,4 16,7 17,5 18,8 16,7 23,7 23,4 27,6 27,5
dg20 % [cm] 23,8 25,5 26,4 29,7 21,9 22,4 24,2 24,5 30,1 29,9 33,2 34,4
sd [cm] 3,68 4,23 3,43 3,92 3,41 3,68 3,69 4,51 4,76 4,84 4,30 4,34
cv [ %] 20,3 21,9 15,7 17,0 20,8 21,5 20,0 27,9 20,5 21,2 15,8 16,0
dmin [cm] 10,0 10,0 14,1 17,6 10,0 11,3 12,3 11,8 12,2 11,7 17,0 21,0
dmax [cm] 27,7 35,8 27,7 35,8 27,1 25,6 28,6 27,1 35,9 42,2 35,9 42,2
vš [cm] 17,7 25,7 13,6 18,2 17,1 14,4 16,3 15,3 23,7 30,5 18,9 21,2
.3 0,399 0,664 -0,091 1,259 1,169 0,202 0,677 1,479 0,190 0,691 -0,104 1,389
.4 2,714 4,361 2,164 4,684 4,506 2,233 3,082 4,153 2,931 4,341 2,963 5,400
qd 0,87 0,86 0,86 0,77
|D| 0,19
***
0,22
ns
0,301
*
0,482
*
0,09
ns
0,21
ns


Legenda:n– broj stabala na pok. površini; – aritmetička sredina promjera;dg –srednji promjer po temeljnici;sd – standardna
devijacija promjera;cv – koeficijent varijacije;vš– varijacijska širina;dmin – minimalni promjer;dmax – maksimalni promjer;
.3–koeficijent asimetrije (skewness);.4 -koeficijent spljoštenosti (kurtosis);qd -pokazatelj prorjede;|D|– statistika neparametarskog
testa Kolmogorov-Smirnova.


Legend: n – number of trees on sample plot; – arithmetic mean of diameter at breast height; dg– stand quadratic mean diameter;
sd– standard deviation; cv– coefficient of variation; vš – variation width; dmin– minimal diameter; dmax– maximal diameter;
.3– coefficient of skewness; .4 –coefficient of kurtosis; qd– indicator of thinning; |D| – statistics of Kolmogorov-Smirnov
nonparametric test.