DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 55     <-- 55 -->        PDF

M. Bobinac, S.Andrašev: UČINCI UZGOJNIH MJERA U DEVITALIZIRANOJ SREDNJEDOBNOJ ... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 513-526


karakteriziraju se manjom varijacijskom širinom promjera
i manjim koeficijentom varijabilnosti u odnosu
na sva stabla na pokusnim površinama (tablica 2).


U 52. godini na P.P.-1 bio je za 34 % manji ukupan
broj stabala po hektaru i za 32 % manja temeljnica i volumen
po hektaru, u odnosu na P.P.-2. U 52. godini na
P.P.-1 srednji promjer i srednji promjer 20 % najjačih
stabala po temeljnici nešto je veći na P.P.-1 u odnosu na
P.P.-2.Varijabilnost strukture prsnih promjera je bliska
(20,5–21,2 %), na oba pokusna polja utvrđena je desna
asimterija, na P.P.-1 mezokurtični raspored, a na P.P.-2
izražen leptokurtični raspored strukture prsnih promjera.
Stabla budućnosti u 52. godini na P.P.-1 čine
30,7 % ukupnog broja stabala, 41,8 % ukupne temeljnice
i 44,0 % ukupnog volumena, a u volumnom prirastu
sudjeluju sa 45 %. Na P.P.-2 stabla za komparaciju
čine 24,2 % ukupnog broja stabala, 33,4 % ukupne temeljnice
i 35,3 % ukupnog volumena, a u volumnom
prirastu sudjeluju sa 40 %. U 52. godini nešto je veći
srednji promjer stabala budućnosti na P.P.-1, u odnosu
na srednji promjer stabala za komparaciju na P.P.-2.Varijabilnost
debljinske strukture stabala budućnosti je
bliska (15,8–16 %), a utvrđena je razlika u asimetriji i
spljoštenosti (tablica 2).


Sumarne krivulje debljinske strukture svih stabala
pokazuju da su u 42. godini na P.P.-2 stabla s nešto ve ćim
prsnim promjerima, što je potvrđeno i testom Kolmogorov-
Smirnova (grafikon 1, tablica 2), a zbog diferenciranog
uzgojnog tretmana i različite prirasne reakcije
stabala debljinske strukture svih stabala i stabala budućnosti
na P.P.-1, odnosno dominantnih stabala za komparaciju
na P.P.-2, u 52. godini su se približile, što je
potvrđeno i testom Kolmogorov-Smirnova (grafikon 1,
tablica 2).


Grafikon 1.Sumarne krivulje debljinske strukture u 42. i 52. godini svih stabala, kao i grupe stabala budućnosti (SB).


Graph 1 Cumulative curves of diameter distribution in 42ndand 52ndyear of all trees and the collective of future trees.


3.2. Karakteristike devitalizacije u sastojini u 42. godini


Characteristics of stand devitalisation in 42ndyear


U 42. godini u monokulturi lužnjaka evidentiran je što ukazuje da je proces devitalizacije u neposrednoj
proces intenzivnog biološkog diferenciranja i devitali-vezi s izgrađenošću sastojine, odnosno s uzgojnim tretzacije
stabala. Učešće međustojećih (BP-2) i podstoj-manom u prethodnom razdobljuu (tablica 3 i 4).
nih (BP-3) stabala bilo je na pokusnim površinama
18,1–30,3 %, a učešće stabala s jednostrano i višestra no
stješnjenim krošnjama bilo je 83,2–87,1 %. Preko
50 % stabala na pokusnim površinama bilo je sa stupnjom
osutosti krošnje 1–4, a u stupnju 3-4 nalazilo se
20 % sta bala. Na osnovi testa nezavisnosti utvrđen je
visok stupanj zavisnosti stupnja osutosti krošnje od
biološkog položaja i stupnja slobode položaja krošnje,