DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 56     <-- 56 -->        PDF

M. Bobinac, S.Andrašev: UČINCI UZGOJNIH MJERA U DEVITALIZIRANOJ SREDNJEDOBNOJ ... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 513-526


Tablica 3.
Postotno učešće stabala različitih bioloških položaja
i stupnja osutosti krošnje na pokusnim površinama
u 42. godini starosti i rezultati testa nezavisnosti.


Table 3
Percentage of trees in different crown classes and
crown defoliation on sample plots in 42ndyear and
results of.2independence test.


Tablica 4.Postotno učešće stabala različitih stupnjeva slobode
položaja krošnji i stupnjeva osutosti krošnje na pokusnim
površinama u 42. godini starosti i rezultati
testa nezavisnosti.


Table 4 Percentage of trees in different classes of crown freedom
position and crown defoliation on sample plotsa
in 42ndyear and results of.2independence test.


OsuPP-
1 PP-2
tost
(defoliation)
BP-1 BP-2 BP-3 suma
(sum)
BP-1 BP-2 BP-3 suma
(sum)
0 44.2 2.9 0.5 47.6 38.8 6.0 4.5 49.3
1 21.2 3.4 1.0 25.5 20.9 2.0 3.5 26.4
2 6.3 0.5 1.0 7.7 2.5 0.0 0.5 3.0
3 2.9 1.4 1.4 5.8 3.0 0.5 3.0 6.5
4 7.2 3.4 2.9 13.5 4.5 3.5 7.0 14.9
suma
(sum) 81.7 11.5 6.7 100.0 69.7 11.9 18.4 100.0
.
2
=36.33
***
.
2
=38.79
***


OsuPP-
1 PP-2
tost
(defoliation)
SK-1 SK-2 SK-3 suma
(sum)
SK-1 SK-2 SK-3 suma
(sum)
0 13.5 23.1 11.1 47.6 10.0 23.4 15.9 49.3
1 0.5 16.3 8.7 25.5 3.0 10.0 13.4 26.4
2 1.4 1.9 4.3 7.7 0.0 1.0 2.0 3.0
3 0.5 0.5 4.8 5.8 0.0 2.5 4.0 6.5
4 1.0 3.4 9.1 13.5 0.0 4.0 10.9 14.9
suma
(sum) 16.8 45.2 38.0 100.0 12.9 40.8 46.3 100.0
.
2
=49.27
***
.
2
=23.61
***


2


Legenda: OP–pokusna površina; BP–biološki položaj stabla; SK –stupanj slobode položaja krošnje; . – statistika testa
nezavisnosti.


Legend: OP – sample plot; BP – crown class; SK – degree of crown freedom position; .2– statistics of independence test.


3.3. Karakteristike provedenih uzgojnih tretmana


Characteristics of implemented silvicultural treatments


Na P.P.-1 u 42. i 48. godini provedena je uzgojno-sanitarna
sječa, pri kojoj su stabla sa stupnjom osutosti
krošnje 3i4 u 42. godini sudjelovala u strukturi doznačenih
stabala sa 69 %, a u 48. godini sa 31 %. U 42. godini
na PP-1 ukupno je doznačeno 216 stabala po
hektaru ili 26 %, s temeljnicom od 4,75 m2·ha-1 ili
21,2 % i volumenom od 39,11 m3·ha-1 ili 20,2%. Numerički
pokazatelji debljinske strukture doznačenih stabala
u 42. godini pokazuju da su doznačena stabla imala prsne
promjere od 10–27,1 cm, a srednji promjer 16,7 cm.
Doznačena stabla imala su izraženu desnu asimetriju i
izražen leptokurtični raspored prsnih promjera. U 48.
godini na PP-1 provedena je još jedna uzgojno-sanitarna
sječa i ukupno je doznačeno 212 stabala po hektaru
ili 34,4 %, s temeljnicom od 5,91m2·ha-1 ili 28,1 %
i volumenom od 53,69 m3·ha-1 ili 26,9 %. Numerički
pokazatelji debljinske strukture doznačenih stabala u


48.godini pokazuju da su doznačena stabla imala prsne
promjere od 12,3–28,6 cm, a srednji promjer 18,8 cm.
Doznačena stabla imala su desnu asimetriju i mezokurtični
raspored prsnih promjera (tablica 1 i 2).


Na P.P.-2 u razdoblju od 42–48. godine osušilo se
148 stabala po hektaru ili 18.4 %, s temeljnicom od
3,56m2·ha-1 ili 14,4 % i volumenom od 29,96m3·ha-1 ili
13,6 %, pri čemu su stabla sa stupnjem osutosti krošnje
3i4sudjelovalasa 92 % (svedeno na 42. godinu). Osušena
stabla imala su prsne promjere od 11,3–25,6 cm, a
srednji promjer 17,5 cm. Doznačena stabla imala su
desnu asimetriju i slabije izražen platikurtični raspored
prsnih promjera. Na P.P.-2 u razdoblju od 48–52. go-
dine osušilo se 44 stabala po hektaru ili 6,7 %, s temeljnicom
od 0,97 m2·ha-1 ili 4,1 % i volumenom od
8,41m3·ha-1 ili 3,7 % (svedeno na 42. godinu), pri čemu
su stabala sa stupnjem osutosti krošnje 3i4 (svedeno na


48.godinu)sudjelovalasa 100 %. Osušena stabla imala


Grafikon2.Sumarne krivulje debljinske strukture doznačenih i osu šenih
stabala u 42. i 48. godini po hektaru.


Graph 2
Cumulative diameter distribution curve of the marked
and dead trees per hectare in 42ndand 48thyear.