DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 58     <-- 58 -->        PDF

M. Bobinac, S.Andrašev: UČINCI UZGOJNIH MJERA U DEVITALIZIRANOJ SREDNJEDOBNOJ ... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 513-526


varijabilnosti debljinskog prirasta (grafikon 4).Test Kolmogorov-
Smirnova potvrdio je značajne razlike u strukturama
debljinskog prirasta, kako za cijelu grupu stabala,
tako i za stabla budućnosti (tablica 5). Struktura debljinskog
prirasta na pokusnim površinama jasno ukazuje na
praktičan značaj primjene različitih tretmana. Tako na
primjer, ako se pretpostavi da je očekivani debljinski
prirast u ovoj fazi razvoja sastojine 5 mm (širina goda
2,5 mm), tada se s grafikona 2. vidi da na P.P.-1 50 %
sta bala budućnosti i 20 % svih stabala u sastojini ima navedeni
debljinski prirast. Međutim, na P.P.-2 debljinski


Grafikon 4.Sumarne krivulje strukture tečajnog prirasta promjera.


Graph 4Cumulative curves of current diameter increment struc-
ture.


Tablica 6.
Korelacija (R), elementi ocjene i parametri linearne
regresije tečajnog godišnjeg debljinskog prirasta
stabala od njihovih prsnih promjera u razdoblju od
43–52. godine na pokusnim površinama.


Table 6
Correlation (R), elements of evaluation and parameters
of linear regression of current annual diameter
increment on diameters at breast height between
the ages of 43 and 52 years on sample plots.


Sva stabla
(All trees)
Stabla budućnosti
(Future trees)
OP-1 OP-2 OP-1 OP-2
b1 0.027062 0.016888 0.01593 0.007472
R 0.5218 0.5387 0.3164 0.2749
R2 0.27231 0.29016 0.10011 0.07557
se 0.15738 0.107077 0.166525 0.103922
sb1 0.004446 0.00215 0.00887 0.004417
t 6.087
***
7.855
***
1.796
ns
1.692
ns
Usporedba koeficijenata regresije (.b1)
Comparison of regression coefficients (.b1)
s .b1 0,00448321 0,0092607
t 2,269
*
0,913
ns


Legenda:b1 –koeficijent regresije;R–koeficijent korelacije;
R2 – koeficjent determinacije;se– standardna greška regresije;
sb1 – standardna greška koeficijenta regresije; t – statistika;
s – standardna greška razlike koefijenata regresije.


.b1


Legend: b1– coefficient of regression; R – coefficient of correlation;
R2- coefficient of determination; se– standard error of
regression; sb1– standard error of regression coefficient; t –
statistics; s.b1 – standard error of difference of regression
coefficients.


Grafikon 5. Zavisnost debljinkog prirasta o prsnim promjerima.


Graph 5 Dependence of diameter increment on diameters at breast height.