DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 60     <-- 60 -->        PDF

M. Bobinac, S.Andrašev: UČINCI UZGOJNIH MJERA U DEVITALIZIRANOJ SREDNJEDOBNOJ ... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 513-526


Slika1. Izgrađenost i proces devitalizacije stabala na PP-1 1993.
godine (Izvor: Bobinac M.,Andrašev S. 2001a).


Figure 1 Stand structure and the process of tree devitalisation on PP1
in 1993 (Source: Bobinac, M., and Andrašev, S., 2001b).


Na primjeru istraživane sastojine može se istaći značenje
fitosociološkog slabljenja stabala, kao posljedice
neadekvatne njege u sastojini. Do osnivanja pokusnih
površina (jesen 1993. godine) u sastojini je provedeno čišćenje
u 13. godini starosti sastojine i prva prorjeda u 24.
godini, pri kojoj je posječeno 12,4m3·ha-1 . U 32. godini,
na bazi dendrometrijskih izmjera na četri privremene pokusne
površine, u sastojini je evidentirano pro sječno
1871 stablo po ha, temeljnica (G) 25,48m2
·ha-1, volumen


(V) 212,00 m3
·ha-1, tečajni volumni prirast (IV)
13,99m3
·ha-1, srednji promjer po presjeku (dg) 13.1cmi
srednja visina (hg) 13,5 m.U 32. godini predložena je
prorjeda s umjerenom jačinom zahvata po volumenu
(26 %) i uklonjeno je prosječno 55,3m3
·ha-1(M.Simić
1985). U usporedbi s prirasno prihodnim tablicama za
lužnjak (M.Špiranec 1975, K.Bezak,V.Krejči
1993), može se zaključiti da se istraživana sastojina do


32.godine slično razvijala kao i sastojine lužnjaka na
boljim botinetima.


Uz sličan uzgojni tretman u sastojini prije osnivanja
pokusnih površina do 52. godine starosti sastojine na
P.P.-1 ukupno je posječeno 160,50m3·ha-1 ili 47 % od
ukupno evidentiranog prirasta volumena sastojine
(342,42 m3·ha-1 ), a na P.P.-2 ukupno je posječeno
106,07m3·ha-1 ili 28 % od ukupno evidentiranog prirasta
volumena sastojine (373,44m3·ha-1 ). Bez obzira na
učestalost njege i realizirani prethodni prihod do 32.
godine, visoka ovisnost stupnja osutosti krošanja stabala
na pokusnim površinama u 42. godini starosti od
biološkog položaja i stupnja slobode položaja krošnje,
ukazuje da istraživana sastojina nije bila pravilno formirana.
U tom predisponirajućem okviru za devitalizaciju,
u starosnom razdoblju sastojine od 32–42. godine,
utjecaj nepovoljnih egzogenih čimbenika rezultirao je
devitalizacijom većeg broja stabala, koja su u kratkom
razdoblju bila izlučena iz sastojine.


U starosnom razdoblju od 43–52. godine intenzivniji
tretman uzgojno-sanitarnih sječa pokazao je prosječno
za 37 % veći tečajni debljinski prirast kod svih
preostalih stabala, manje razlike u varijabilnosti prirasta
i veći prirasni potencijal debljih stabala, u odnosu
na tretman sanitarne sječe, pa se s gledišta saniranja posljedica
devitalizacije i njege sastojine smatra učinkovitijim
u odnosu na sanitarnu sječu. Za grupu svih
preostalih stabala značajnost koeficijenta regresije


Slika2. Dominantno, pravilno formirano stablo lužnjaka na P.P.-1
u 52. godini (Foto: M. Bobinac)


Figure 2Dominant, regulalry formed common oak tree on PP-1 in
52ndyear (Photo: M. Bobinac).