DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 68     <-- 68 -->        PDF

V. Farkaš, T. Gomerčić, M. Sindičić, V. Slijepčević, Đ. Huber, A. Frković, S. Modrić: KRANIOMETRIJSKA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 527-537


Slika 1. Mjere lubanje smeđeg medvjeda (Driesch 1976), opis je dan u Tablici 1.


Figure 1Measurements of the skull of brown bear (Driesch 1976), description is in Table 1.


REZULTATI – Results


Kraniometrijskom analizom obuhvaćene su 34 lubanje
spolno zrelih jedinki smeđeg medvjeda. Ukupan broj
mjera izmjeren na lubanjama poznatog spola za potrebe
ovog istraživanja je 659, dok je odMorić (1990) preuzeto
170 izmjerenih mjera, znači ukupno je statistički
obrađeno 829 mjera (Tablica 2). U Tablici 2. su uz svaku
mjeru, a odvojeno po spolovima, prikazani: najmanja,
najveća i srednja aritmetička vrijednost sa standardnom
devijacijom (SD). U zadnjoj koloniTablice2.prikazana
je vrijednost p dobivena uporabom t-testa koja pokazuje
statističku značajnost (p<0,05) razlike između muških i
ženskih jedinki.Statistički značajna razlika između spolova
uočena je u 42 (85,72 %) kraniometrijske mjere (u
svih osim 12, 15L, 16D, 16L, 20, 21, 22). Kodukupno
16 (32,65 %) mjera (1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 19, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 41 i 44) uočeno je da su mužjaci apsolutno veći
od ženki, što znači da su najmanji mužjaci veći od najvećih
ženki. Granične vrijednosti za razlikovanje spolova
(Tablica 3) određene su izračuna vanjem aritmetičke sredine
između iznosa mjere najveće ženke i najmanjeg
mužjaka za istu mjeru (x = (min. m + max. ž) / 2 ) kod
onih mjera koje su pokazale da su najmanji mužjaci veći
od najvećih ženki (mjere 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 19, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 41, i 44).