DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 70     <-- 70 -->        PDF

V. Farkaš, T. Gomerčić, M. Sindičić, V. Slijepčević, Đ. Huber, A. Frković, S. Modrić: KRANIOMETRIJSKA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 527-537


34 233,0±10,1 (215,9-249,5) N=19 201,4±8,5 (187,0-212,7) N=12 <0,0000*
35 213,1±10,2 (204,8-230,0) N=7 191,2±6,4 (181,4-198,2) N=6 0,0008*
36 191,9±7,3 (183,5-203,0) N=7 172,3±4,1 (165,5-176,0) N=6 0,0001*
37 182,3±7,9 (174,0-194,7) N=7 161,8±4,9 (154,9-166,7) N=6 0,0002*
38 198,2±8,7 (187,6-209,5) N=7 175,1±6,5 (167,7-183,6) N=6 0,0002*
39 114,1±4,5 (107,8-120,9) N=7 104,3±2,8 (100,0-108,0) N=6 0,0007*
40 78,6±3,7 (74,0-84,0) N=7 72,9±2,2 (70,3-76,1) N=6 0,0077*
41 65,0±2,1 (63,1-68,4) N=7 60,2±1,9 (57,5-62,8) N=6 0,0013*
42 96,8±7,3 (82,0-107,4) N=17 80,0±5,1 (73,0-89,5) N=12 <0,0000*
43 44,8±4,7 (38,7-51,4) N=7 37,7±1,6 (35,8-39,7) N=5 0,0096*
44 45,2±3,4 (41,2-49,9) N=7 39,7±1,3 (38,0-41,1) N=5 0,0074*


Tablica 3.
Granične vrijednosti za pojedine mjere na lubanji s prikazom najvećih mjera kod ženki i najmanjih
mjera kod mužjaka


Table3
Cut-off values for individual skull measurements and list of largest female and smallest male values


Mjera
Parametert
Najveća vrijednost
kod ženki (mm)
Maximum value in females
Najmanja vrijednost
kod mužjaka (mm)
Minimum value in males
Granična vrijednost za
razlikovanje spola
Cut-off value for distinguishing gender
1. 305,3 310,9 308,1
2. 285,4 296,7 291,05
3. 267,5 278,8 273,15
5. 196,3 203,6 199,95
6. 167,0 167,0 167,0
8. 158,5 159,0 158,8
9. 78,6 79,9 79,25
19. 99,0 100,8 99,9
33. 208,4 99,9 211,1
34. 212,7 215,9 214,3
35. 198,2 204,8 201,5
36. 176,0 183,5 179,75
37. 166,7 174,0 170,35
38. 183,6 187,6 185,6
41. 62,8 63,1 62,95
44. 41,1 41,2 41,15


Ocjenjivanje trofejne vrijednosti lubanje medvjeda
(Frković 1987) sastoji se od mjerenja i zbrajanja
dviju mjera, a to su ukupna duljina lubanje i najveća širina
između dviju okomica koje idu paralelno s medijanom
ravninom lubanje (zigomatična širina, mjera 23.).
Kako zigomatični luk može biti oštećen i na taj način
onemogućiti ocjenjivanje trofejne vrijednosti lubanje,
izračunati su koeficijenti korelacije (r) mjere 23 s mjerom
1 te regresijske formule (Slika 2.) kako bi se pomo
ću mjere 1 mogao procijeniti iznos mjere 23.
Koeficijenti korelacije izračunati su odvojeno po spolovima,
a iznose r = 0,7961 za mužjake te r = 0,6812 za
ženke. Pravci regresije za izračunavanje mjere najveće
zigomatične širine (mjera 23) pomoću ukupne duljine
(mjera 1) lubanje su sljedeće:


– za mužjake: zigomatična širina (23) = 0,8365
ukupna duljina lubanje (1) - 79,105
– za ženke: zigomatična širina (23) = 0,6867
ukupna duljina lubanje (1) - 31,247.