DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 72     <-- 72 -->        PDF

V. Farkaš, T. Gomerčić, M. Sindičić, V. Slijepčević, Đ. Huber, A. Frković, S. Modrić: KRANIOMETRIJSKA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 527-537


x, treba uzeti ukupnu duljinu lubanje definirane u raturi, tako da smo na temelju tih 5 mjerausporedili


ovome radu, a ne ukupnu duljinu izmjerenu od ocjenji-kraniometrijska obilježja smeđih medvjeda iz Hrvatske


vača trofejne vrijednosti,jer sepri trofejnom ocjenjivas
medvjedima iz Slovačke (Sladek, 1991a) i Runju
lubanja kao početna točka uzima rostralni rub munjske (Almasan i Vasiliu 1967;Kohl iStusjekutića,
koji se nalazi rostralnije nego točka Pkorigren
1983) (Tablica 4).
štena kao početna točka za ukupnu duljinu u ovom radu.
Ukupno 5 mjera (1, 2, 3, 5 i 23) korištenih u ovom
istraživanju podudaralo se s mjerama korištenim u lite-


Tablica 4.
Usporedba kraniometrijskih mjera (srednja vrijednost±SD(min-max)N)smeđih medvjeda iz Hrvatske
s medvjedima iz Slovačke i Rumunjske


Table 4
Comparison of craniometrical measurements (mean±SD(min-max)N) of brown bears from Croatia
with bears from Slovakia and Romania


Mjera Spol Farkaš i sur. Sladek (1991) Almasan-Vasiliu (1967) Kohl-Stugren (1983)
Parameter Sex Hrvatska (Croatia) Slovačka (Slovakia) Rumunjska (Romania) Rumunjska (Romania)
338±15,8 338,7±21,45
1 M (310,9-362,5) (286-385)
N=20 N=176
287±13,3
F (260-305,3)
N=13
314,9±13,8 320,5±16,41 319
2 M (296,7-334,7) (278-353) (291±353)
N=12 N=174 N=32
274,6±11,3
F (251,9-285,4
N=12
291,1±12,3 295,4±15,63 290
3 M (278,7-307,9) (256-332) (256±331)
N=7 N=159 N=36
260,2±8,3 264,4±9,52
F (246-267,5) (245-285)
N=6 N=57
204,4±17 209 203,2
23 M (176,7-232) (159±236) (155±253)
N=19 N=40 N=74
164,8±12,8 173,4±12,68 181 171,6
F (148,5-184,3) (147-199) (156±198) (133±203)
N=12 N=61 N=13 ** N=39


* - p<0,05 (svjetlo siva); ** - p<0,005 (tamno siva)
M – mužjaci,males; F – ženke,females


Uspoređujući mjere populacije smeđeg medvjeda iz
Hrvatske s populacijom smeđeg medvjeda sa zapadnih
Karpata u Slovačkoj (Sladek 1991a) dolazimo do zaključaka
da između mužjaka postoji statistički značajna
razlika (p<0,05) samo u mjeri 23, odnosno u
širini lubanje dok razlike u drugim mjerama nemaju
statističku značajnost. Statistički značajne razlike između
ženki iz Hrvatske i Slovačke su u mjerama 1 i 2
(p<0,005) i mjeri 23 (p<0,05). Uspoređujući kraniometrijske
mjere hrvatskih medvjeda s medvjedima iz Rumunjske
iz dva istraživanja (Almasan i Vasiliu
1967; Kohl i Stugren 1983) zaključujemo da su razlike
između mužjaka puno manje nego u ženki u kojih su
razlike uglavnom statistički značajne s p<0,005.