DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 73     <-- 73 -->        PDF

V. Farkaš, T. Gomerčić, M. Sindičić, V. Slijepčević, Đ. Huber, A. Frković, S. Modrić: KRANIOMETRIJSKA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 527-537


ZAKLJUČCI – Conclusions


1. Mjere lubanja mužjaka istraživanih u ovom radu
prosječno su 13,42 %veće od mjera ženki.
2.
Utvrđeno je 16 graničnih kraniometrijskih vrijednosti
koje mogu poslužiti za određivanje spola, kod
kojih mužjaci imaju vrijednosti veće od graničnih,a
ženke manje od graničnih.
3. Najveća duljina lubanje i najveća zigomatična širi na
imaju visoku povezanost u mužjaka (r = 0,7961)
i značajnu povezanost u ženki (r = 0,6812).
4. Najveća širina zigomatičnog luka (mjera 23) mo že
se procijeniti pomoću ukupne duljine lubanje (mje ra
1) i to formulama:


– za mužjake: zigomatična širina (23) = 0,8365
ukup na duljina lubanje (1) – 79,105


– za ženke: zigomatična širina (23) = 0,6867
ukupna duljina lubanje (1) – 31,247


5. Pri usporedbi kraniometrijskih značajki medvjeda
iz Hrvatske i medvjeda iz Slovačke, zaključujemo
da su mužjaci u Hrvatskoj i Slovačkoj približno jednaki,
dok su ženke u Hrvatskoj manje nego one u
Slovačkoj.
6. Pri usporedbi kraniometrijskih značajki medvjeda
iz Hrvatske i medvjeda iz Rumunjske, populacija u
Hrvatskoj je manja, s tim da je između mužjaka
manja razlika, dok je između ženki zabilježena statistički
značajna razlika (p<0,005).


ZAHVALA–Acknowledgment


Zahvaljujemo svim pojedincima koji su nam ljubazno
ustupili lubanje iz svojih privatnih zbirki.


LITERATURA


Almasan, H.A., D. Vasiliu, 1967: Zur Kenntnis
des rumanischen Karpatenbaren,ActaTheriologica,
12(4): 47–66, Bialowieza.


Baryshnikov,G., M.Germonpre, M.Sablin,
2003: Sexualdimorphism and morphometric variability
of cheek teeth of the cave bear (Ursus
spelaeus), Belgian Journal of Zoology 133 (2):
111–119, Antwerp.


Brown,G., 1993:The great bear almanac, Lyons &
Burford, 72 str., New York.


Chestin, I.E., N. G.Mikeshina,1998: Variation
in Skull Morphology of Brown Bears (Ursus
arctos) from Caucasus, Journal of Mammalogy
79 (1): 118–130.


Clevenger,A. P., F. J. Purroy, M. R. Pelton,
1992: Food habits of brown bears (Ursus arctos)
in the Cantabrian Mountains, Spain. Journal of
Mammology 73 (12): 2216–2222.


Cicnjak,L., Đ.Huber, H.U.Roth, R.L.Ruff,


Z. Vinovrski, 1987: Food habits of brown
bears in Plitvice lakes national park,Yugoslavia,
U:Int. Conference on Bear research and management7:
221–226.


Dečak, Đ., A. Frković, M. Grubešić, Đ. Huber,
B. Iviček, B. Kulić, D. Sertić, Ž.
Štahan,2005: Plangospodarenjasmeđimmedvjedom
u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo
poljoprivrede šumarstvaivodnoggospodarstva,
Upravazalovstvo; Ministarstvokulture, Uprava
zazaštituprirode, 92 str.,Zagreb.


– References


Derocher, A.E.,Andersen,M., Wiig,O., 2005:
Sexual dimorphism of polar bears, Journal of
Mammalogy 86:895–901.


Farkaš,V.,2008: Kraniometrija u lovstvu, Lorist 30
(3): 24–25, Beograd.


Frković,A., 1987: Priručnik za ocjenjivanje lovačkih
trofeja, Lovački savez Hrvatske, 53–54, Zagreb.


Frković,A., 2002: Smeđi medvjed u Primorskoj-goranskoj
županiji. Upravni odjel za gospodarski
razvoj Primorsko-goranske županije, Lovački
savez Primorsko županije, 60 str., Rijeka.


Gomerčić, T., 2005: Kraniometrijske i druge značajke
populacije euroazijskog risaLynx lynx L.) u
Hrvatskoj,Disertacija (Magisterij), Prirodoslov no-
matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


Gomerčić,T., G.Gužvica, M.Đuras Gomerčić,
A.Frković, D.Pavlović, J.Kusak,


M. Sindičić, Đ. Huber, 2008: Variationin
teethnumber, teethandskulldisordersinEurasianlynx,
LynxlynxfromCroatia, Folia Zoologica
58, 57–65, Brno.


Grandal-D’Anglade, A., F. López-Gonzáles,
2005: Sexual dimorphism and ontogenetic
variation in the skull of the cave bear (Ursus spelaeusRosenmüller)
of the European Upper Pleistocene,
Geobios 38, 325–337, Lyon.


Gužvica,G., Đ.Huber, S.Modrić, B.Radanović-
Gužvica, 1996: Use of craniometry in
discrimination of brown and cave bears,VeterinarskiArhiv.
66:251–257, Zagreb.