DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 77     <-- 77 -->        PDF

CRNI KOZLAC


Među nekolicinom vrsta naših kozlaca, (Araceae)
posebno se ističe crni kozlac (Arum petteri Schott).
Ističe se ponajprije svojim crnim tj. tamnosmeđim pricvjetnim
listom koji, kao i kod ostalih svojti u ovoj porodici,
gradi karakterističan tuljac u čijem se središtu
nalazi svjetlo smeđi klip.


Biljka je nazočna u razmjerno maloj populaciji u
našim primorskim područjima i na otocima. Održava
se na vapnenačkoj podlozi u tlima s nešto većom količinom
humusa.


Slika 1. Crni kozlac s otoka Korčule


ALPSKI LIKOVAC


U gorskom i planinskom dijelu Hrvatske na višemanje
otvorenim staništima raste planinski likovac
(Daphne alpina L.). Najbolje ćemo ga prepoznati ljeti
kad mu se grmolika niska stabljika okiti mnoštvom sitnih
bijelih cvjetića te se čini kako je njih više nego malih
zelenih lis tova. Planinski likovac raste na vapnenačkoj
podlozi na otvorenim kamenjarama ili uz rubove planinskih
šums kih sastojina. Raste i kao hazmofit na golim liticama
vapnenačkih stijena s još nekolicinom svojti
sličnih ekoloških osobina.


U Hrvatskoj je to raširena i česta svojta. Česta je vrsta
naVelebitu, Dinari, Kamešnici, Ličkoj Plješivici iu planinama
Gorskog kotara. Ponegdje mu je populacija tako
Slika 1.Alpski likovac u Gorskom kotaru


brojna da cijeli krajolik izgleda poput mnoštva bijelih
mrlja koje nasizdaleka podsjećaju na rasuto stado ovaca.


SASTAVCI


U Hrvatskoj postoji više hidronima pod imenom sastavci
pa su, primjerice, poznati Sastavci na Plitvičkim
jezerima kao i Sastavci rijeke Mrežnice iTounjčice. U
ekološki veoma osjetljivom ekosustavu sutjeske rijeke
Krupe nazočno jenekoliko dijelova koji se ističu svojom
specifičnošću i svojom ljepotom. Jedno od takvih mjesta
su i Sastavci – područje u kojem se sastaju vode Zrmanje
i njezine pritoke Krupe. Slikovitošću i paletom boja to je
jedno od najljepših mjesta na svim našim rijekama, osobito
ako ga promatramo u proljeće prije listanja drveća.


Prostor gdje se slijevaju vode ovih rijeka jedinstven
je krajolik u nas. Čine ga zelene površine travnjaka uz
obje rijeke na kojima se posebno ističepojas drveća uz
Slika 1. Sastavci rijeke Zrmanje i pritoke Krupe


dio obala. Kad to drveće još nema lišća, pogledi nam
obuhvaćaju veliki dio površineSastavaka gdje zamjećujemo
i najskrivenije pojedinosti. Opreku ovom zele-


Ovaj jedinstven prizor na našim rijekama danas je
nilo čine vapnenačke stijene koje su više-manje obrasle


mo guće promatrati iz ptičje perspektive s jednog bajzelenilom
i između kojih se probijaju poput izduljenih


ko vitog vidikovca uz desnu obalu Sastavaka do kojeg
dragulja smaragdne vode Zrmanje i Krupe.


je označenaprilazna staza iz malog naselja Golubića.