DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 14     <-- 14 -->        PDF

M. Čater, P. Simončič: PHOTOSYNTHETIC RESPONSE OF YOUNG BEECH (Fagus Sylvatica L.) ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 569-576


čimbenik (ISF), dobiven analizom hemisfernih snimaka pomoću sustava Win-
Scanopy: zastor krošanja (ISF<20), rub sastojine (20bez zastora krošanja (ISF>25), koji su bili jednaki na svim plohama. Za izmjere
fotosintetskog kapaciteta, krivulje svjetlosnog zasićenja (0, 50, 250, 600
i 1200 µmol/m2s) i A-Ci krivulje (0, 100, 400, 700 i 1000 µmol CO2/l)
dobivene su pomoću Li-Cor LI-6400 u kontroliranom okruženju (temperatura,
protok i koncentracija CO2, zračna vlaga). Analize sadržaja dušika u lišću napravljene
su Leco CNS-2000 analizatorom.


Potvrđene su signifikantne razlike u reakciji mladih bukava između odabranih
kategorija, kao i između različitih šumskih kompleksa. Mlade bukve na plohama
iz Kočevskog pokazale su veću toleranciju na sjenu, a odziv na porast
koncentracije CO2je pri istim intenzitetima osvijetljenosti bio veći nego kod
mladih bukava iz Pohorskog kompleksa. Odziv mladih bukava bio je sig ni fi kant
no različit između prašume (Rajhenav) i gospodarske šume unutar istog
šumskog kompleksa: odziv u prašumi pokazuje veću toleranciju na sjenu.


Ključne riječi:Bukva, fotosinteza, svjetlo, CO2, odziv