DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 15     <-- 15 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 577-588
UDK 630* 165 (001)


VARIJABILNOSTI OBIČNOG BORA(Pinus sylvestris L.) U POKUSU
PROVENIJENCIJAGLASINAC – SOKOLAC
(BOSNAI HERCEGOVINA)


VARIABILITY OF SCOTS PINE (Pinus Sylvestris L.)
IN THE PROVENANCE TRIAL GLASINAC –
SOKOLAC (BOSNIAAND HERZEGOVINA)


1 21


Dalibor BALLIAN, Ermin MUJANOVIĆ, Azra ČABARAVDIĆ


SAŽETAK: U okviru programa “Revizija postojećih i izdvajanje novih sjemenskih
sastojina i proučavanje bioloških karakteristika smreke, jele, običnog
i crnog bora u funkciji proizvodnje kvalitetnog sjemena za potrebe šumarstva
SRBiH”, pristupilo se eksperimentalnoj rajonizaciji običnog bora (Pinus sylvestrisL.)
u Bosni i Hercegovini. Tijekom 1989. godine osnovana je pokusna
površina na Glasinačkom polju – Sokolac, sa 11 provenijencija običnog bora
pod rijetlom iz prirodnih populacija te materijalom iz dvije sjemenske plantaže
i s kontrolom s podrućja Bosne i Hercegovine.


Istraživana su svojstva promjera, temeljnica, visina, volumena srednjeg
stabla i drvne zalihe po hektaru u starosti od 21 godinu.


Najbolja od istraživanih provenijencija u ovom pokusu po svojoj proizvodnosti
pokazala se provenijencija Romanija – Glasinac, koja je, inače, predstavnik
populacije najbliže pokusnoj plohi, u kojoj vladaju isti ekološki uvjeti.


Ključne riječi:obični bor (Pinus sylvestris L.), provenijencije, promjer,
temeljnica, visina, drvna zaliha.


UVOD – Introduction
Obični bor (Pinus sylvestrisL.) u Bosni i Hercego-ove vrste, a u svrhu povećanja proizvodnosti ove vrijevini
široko je rasprostranjen u brojnim manjim popula-dne vrste, po kvaliteti i kvantiteti. Posebice se velike
cijama, o čemu izvještava Stefanović(1958), ali potrebe javljaju sedamdesetih godina prošloga stoljeća,
ipak ne gradi velike kompaktne komplekse, jer zau-što je i razlog da se planski krenulo u eksperimentalnu
zima oko 2–3 %šumskih površina.Tako se njegovo di-rajonizaciju sjemenskih objekata običnog bora, sa čime
fuzno rasprostiranje može podijeliti na jedanaest većih se u središnjoj i sjevernoj Europi radi već desetljećima
područja, koja u zemljopisnom i orografskom smislu (Eriksson 2008). Cilj je tih aktivnosti bio usmjeren
čine razdvojene cjeline, svaka sa svojim posebnostima ka planskom korištenju genetskih izvora ove vrijedne
(Stefanović 1958). Kako je drvo običnog bora zbog vrste. Do tada se distribucija sjemena zasnivala, a i sada
svoje velike uporabne vrijednosti našlo svoje mjesto u se zasniva, na klimatsko-ekološko-tipološkim svojsuvremenom
proizvodnom šumarstvu, koje se ne može stvima, koja su dosta nepouzdana, pa se potreba za pozamisliti
bez ove vrste, ovoj je vrsti posvećena velika kusnom razdiobom sjemenskih sastojina iz različitih
pozornost (Pintarić 2002).Toje i glavni razlog zašto ekoloških uvjeta sama nametnula. Aktivnosti se vrlo
na tržištu postoji stalna potreba za visokovrijednim i brzo realiziraju u okviru projekta “Revizija postojećih i
genetički provjerenim reprodukcijskim materijalom izdvajanje novih sjemenskih sastojina i proučavanje
bioloških karakteristika smrče, jele, bijelog i crnog bora


1


Prof. dr. Dalibor Ballian, balliand@bih.net.ba,


u funkciji proizvodnje kvalitetnog sjemena za potrebe
Šumarski fakultet u Sarajevu, Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo,


šumarstva SRBiH” (Dizdarević i sur. 1987). Vrlo


Bosna i Hercegovina


2


brzo dolazi do organiziranja i postavljanja pokusnih


Ermin Mujanović, dipl. ing. šum.