DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 18     <-- 18 -->        PDF

D. Ballian, E. Mujanović,A. Čabaravdić: VARIJABILNOSTI OBIČNOG BORA(Pinus sylvestris L.) ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 577-588


Tablica 1. Provenijencije u pokusu Glasinac – Sokolac


Table 1 Provenances in the experimental plot Glasinac – Sokolac


R.b.
No.
Provenijencija
Provenance
Oznaka
Sign.
Gospodarska jedinica
i odjel provenijencije
Management unit and
stand of provenance
Zemljopisna
širina
Latitude
Zemljopisna
dužina
Longitude
Nadmorska
visina
Altitude(m)
1. Bugojno B Prusačkarijeka 44°03’10” 17°19’55” 1230
2. Bos. Petrovac BP Klekovača - Drinići 44°29’28” 16°29’21” 920
3. Šipovo Š DonjiJanj 44°14’31” 17°13’26” 1200
4. Zavidovići Z Gostović 44°19’56” 18°12’44” 480
5. Romanija-Glasinac RG Romanija-Glasinac 43°54’20” 18°42’50” 1235
6. Romanija-Bioštica RB Kaljina - Bioštica 44˘02’14” 18°45’50” 780
7. Olovo O Tribija - Duboštica 44°14’50” 18°20’54” 850
8. HanKram HK Javor 44°01’53” 18°56’25” 1100
9. Foča F Meštrevac 43°20’51” 19°31’63” 1370
10. Kladanj K GornjaDrinjača 44°16’46” 18°37’47” 900
11. Rogatica R Sjemeć 43°48’06” 19°08’32” 1100
12. Sjem. plantaža Sarajevo SPS Zujevina 43°52’14” 18°12’52” 570
13. Sjem. plantaža Doboj SPD Stanari 44°45’11” 17°59’50” 180
14. Kontrola KON Mješavina sadnog materijala svih istraživanih provenijencija


Za analizu iz ovog testa provenijencija koristili smo
11provenijencija običnog bora, materijal iz dvije sjemenske
plantaže (Sarajevu-Rakovica i Doboj-Stanari)
(tablica 1), kao i kontrolnu površinu s izmiješanim materijalom.
Klonski materijal u sjemenskim plantažama
potječe iz samo jedne populacije, odnosno provenijenije.
Tako je klonski materijal u plantaži Sarajevo podrijetlom
s Igmana, a u plantaži Doboj podrijetlom s
lokaliteta Knežinski palež, iz sjeveroistočnog područja
Romanijskog masiva.


Shema 1. Shematski prikaz pokusa na lokalitetu Glasinačko polje - Sokolac.


Scheme 1 Schematic presentation of the experimental plot in the locality Glasinac filed – Sokolac


Sjeme je zasijano 1986. godine, a kod starosti bi-dnju, a i povećalo uspjeh primanja biljaka. Sadnja je
ljaka od 1+1 godine podignut je pokus. Nakon prve go-obavljena na razmak 2 . 2 m, odnosno 2500 biljaka po
dine biljke su iz sijališta presađene u vrečice, gdje ha, prema rasporedu koji je dat u shemi 1. Svaka od
ostaju jednu godinu, što je olakšalo manipuliranje i sa-uporabljenih provenijencija u pokusu zasađena je u pet