DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 22     <-- 22 -->        PDF

D. Ballian, E. Mujanović,A. Čabaravdić: VARIJABILNOSTI OBIČNOG BORA(Pinus sylvestris L.) ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 577-588


Varijabilnost srednje visine – Average height


Srednja visina na oglednoj plohi kretala se od 7,77 m
kod provenijencije Olovo, do 8,82 m kod provenijencije
Romanija Glasinac, dok je kontrolna površina imala
manju prosječnu visinu i od Olovske provenijencije.
Najniže stablo izmjereno je kod provenijencije Bosanski
Petrovac, s visinom 1,40 m i pripadalo jeVklasi po
Kraftovoj kategorizaciji, dok je najveća visina izmjerena
također kod provenijencije Bosanski Petrovac i iznosila
je 11,3 m. Prosječna visina za cijelu plohu iznosi
8,25 m.Veće visine od prosjeka za pokus imale su provenijencije
Bugojno, Bosanski Petrovac, Šipovo, Romanija-
Glasinac, Romanija – Bioštica, Han Kram, te
sjemenska plantaža Doboj, dok su ostale imale ispod prosječne
visine (slika 6).


Analizom varijanse visina u pokusu dobili smo statistički
značajne razlike, i na unutar provenijencijskoj razini
(tablica 3), s tim da provenijencija Bosanski Petrovac
ima najveću F vrijednost.Također i na među provenijencijskoj
razini s veličinom F od 9,50 (tablica 3).


Post Hoc Testom je utvrđeno da u pogledu visina
najveću varijabilnost pokazuje Kontrolna površina,
koja značajno varira u odnosu na 11istraživanih provenijencija,
a provenijencije Olovo, Romanija Glasinac,
Zavidovići i Šipovo je slijede, jer pokazuju najveće varijabilnosti,
te svaka od njih značajno varira prema 10
provenijencija, a druge ih provenijencije slijede. S
druge strane provenijencija Romanija Bioštica pokazuje
najmanje variranje, značajno varira samo sa četiri
provenijencije.


Tablica 3. Rezultati unutra i među populacijske analize varijanse (F – veličina).


Table 3 Results of intra and inter population analyses of variance (F – size).


R.b. Provenijencija
Unutarpopulacijska varijabilnost
Intrapopulation variability
No. Provenance Promjer
BHD
Visina
Height
Ukupnu Temeljnica
Total basal area
Volumen
Volume
1. B 1,25* 10,51** 1,68* 3,75*
2. BP 3,27* 49,58** 3,43* 8,60**
3. Š 1,30* 5,27* 1,73* 1,04*
4. Z 3,92* 13,29** 4,72* 7,60**
5. RG 0,35* 4,05* 0,35* 1,33*
6. RB 5,47** 14,72** 6,14** 10,26**
7. O 5,50** 48,76** 5,48** 13,25**
8. HK 0,90* 9,27** 0,90* 0,96*
9. F 2,82* 14,92** 3,20* 4,28*
10. K 9,18** 42,45** 10,16** 16,43**
11. R 0,78* 7,02* 1,29* 3,44*
12. SPS 2,27* 13,67** 2,44* 4,30*
13. SPD 1,82* 14,82** 2,02* 3,01*
14. KON 10,41** 17,34** 8,57* 8,72**
Međupopulacijska varijabilnost
Interpopulation variability 4,95* 9,50** 4,59* 6,44**


* –značajnost 95 %
**– značajnost 99 %


Naknadnim Dankanovim testom prema stupnju
sličnosti izdvojeno je pet grupa, što je još jedan od pokazatelja
da kod ovog svojstva imamo značajnu varijabilnost.


Dobivena varijabilnost za ovo svojstvo upućuje da
u svrhu povećanja visina, a time i veće proizvodnosti,
za podizanje novih kultura ima smisla vršiti selekciju
između provenijencija kao i unutar samih provenijencija,
na razini familija i individua. Rezultati koje navodi
ErikssoniEkberg (2001) za smreku to potvrđuju,
iako je riječ o aditivnom efektu nasljeđivanja, s velikim
brojem gena.


Vrlo je interesantno da u prvom premjeru obavljenom
1990. godine provenijencija Bugojno (Mikić
1991) imala najveću prosječnu visinu. U ovom primjeru
registrirano je njeno bolje uspijevanje od strane
provenijencije Šipovo koja je iz sličnih ekoloških
uvjeta i provenijencije Romanija-Glasinac koja je iz
ekoloških uvjeta koji vladaju na pokusu. Kako su razlike
male i uz ovo pretjecanje provenijencija Bugojno i
dalje pokazuje dobar visinski prirast.