DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 25     <-- 25 -->        PDF

D. Ballian, E. Mujanović,A. Čabaravdić: VARIJABILNOSTI OBIČNOG BORA(Pinus sylvestris L.) ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 577-588


Iako svojstvo preživljavanja nije statistički obrađe no,
jer spada u grupu kvalitativnih svojstava, jako je
značajno jer ima izravnog utjecaja na svojstvo drvne zalihe
po ha. Najbolje preživljavanje pokazala je provenijencija
Romanija-Glasinac, a najlošije provenijencija
Zavidovići, s najmanjim udjelom preživjelih biljaka.


Analizom visina stabala na oglednoj plohi utvrđena
je statistički značajna razlika, što znači da na pokusnoj
plohi i dalje postoji diferencijacija između zastupljenih
provenijencija. Najbolja je provenijencija Romanija-
Glasinac te Šipovo i Bugojno.


Prema tipu zemljišta, u ovom slučaju smeđim-vapnenačkim
(kalko-kambisol), te nadmorskoj visini i
ekološkim uvjetima koji vladaju na Glasinačkoj visoravni
najbolje odgovara provenijencija Romanija –Glasinac,
koja u ovim uvjetima ima najbolju proizvodnost.


LITERATURABallian,D., G.Božič,2004: Kontrola morfološke
identifikacije klonova iz sjemenske plantaže bijelog
bora “Koziji grm” pomoću izoenzimskih
markera. Radovi Šum. Fak. u Sarajevu, br. 1:
47–56.
Ballian, D., F. Bogunić, M. Konnert, 2005:
Usporedba molekularno genetičkih svojstava
sjemenskih plantaža običnog bora (Pinus sylvestrisL.)
u Bosni i Hercegovini. Rad. Šumar. Inst.
Jastrebarsko, 41(2): 7–16.
Dengler,A., 1938: Pines of foregin provenance in the
second generation. Zeitschr. F.U J. 70: 150–162.
For.Abs. 1, No 22.
Dizdarević,H., N.Prolić,F.Mekić,T.Mikić,


M. Vučetić, K.Pintarić, D.Luteršek, D.
Gavrilović, M.Uščuplić,V.Lazarev, I.
Vukorep,V.Stefanović, L.Miloslavić,


J. Vrljičak,1987: Revizija postojećih i izbor
novih sjemenskih sastojina na području SR BiH.
Rukopis. Sarajevo. Str. 452.


Eriksson,G., 2008:Pinus sylvestris-Recent genetic
research. Department of plant biology and forest
Genetics, Genetic center, SLU, Uppsala, Sweden.
Str. 112.


Eriksson, G., I. Ekberg, 2001: An Introduction to
Forest Genetics. SLU Repro, Uppsala. Str. 166.


Giertych, M., 1976: Racial variation: Genetics of
Scots pine (Pinus sylvestrisL.)Annales forestales,
7/3: 59–105, Zagreb.


Giertych,M., 1976: Summary resultsof IUFRO 1938
and 1939 provenance experiment. Height growth.
Silvae Genet. 25:154–164.


Giertych,M., J.Oleksyn,1992: Studies on genetic
variation in Scots pine (Pinus sylvestrisL.)coordinated
by IUFRO. Silvae Genet:41:133–143.


Dobivene srednje veličine za bijeli bor u ovom pokusu
ukazuju da neke provenijencije nadmašuju prvi
bonitet, ako ih usporedimo s podacima iz tablica drvnih
zaliha jednodobnih šuma. S obzirom da se pouzdani zaključci
o proizvodnim mogućnostima neke vrste, a tako
i provenijencije unutar vrste, mogu donijeti tek poslije
jedne trećine predviđene ophodnje, dobiveni rezultati
za sada su samo djelomično pouzdani kod donošenja
zaključka koja bi bila najbolja provenijencija koju možemo
koristiti pri introdukciji na unaprijed definiranom
staništu, dok će valjani zaključci biti doneseni u idućem
razdoblju.


Prisutna varijabilnost unutar i između provenijencija,
a koja je registrirana u ovom pokusu, može se
iskoristiti za naknadne selekcije materijala kod podizanje
intenzivnih kultura ili sjemenskih plantaža.


– References
Hegi, G., 1906: Illustrierte Flora von Mitteleuropa,
vol. 3,Swertia, 1973–1976. J. F.Lehmanns, Münich,
Germany.
Jacques, D., 1992: Early Tests in European Larch
Pro venance Trials in Belgium. Proceedeing:
IUFRO Centennial Meeting of the IUFROWorking
Party S2-02-07. Berlin.
Mikić,T.,1991: Primjena metoda oplemenjivanja u
podizanju intezivnih kultura šumskog drveća u
cilju povećanja proizvodnje drvne mase sa kratkim
produkcionim periodom. Izvještaj za period
1989–1990 u okviru D.C.VII.Sarajevo.
Patlaj, J. N., 1964: Vlijanie geograficeskogo proischożdenia
semian na rost i ustojcivost sosny v
kulturach severnoj lovobereżnoj casti USSR.
Ukr. Sel. Choz, Ak. Kier. (Autoreferat).
Pintarić,K., 2000: 30 godina istraživanja na arišu
različitih provenijencija u Bosni. Šumarski list,
broj 3–4, str. 143–156, Zagreb.
Pintarić,K., 2002: Šumsko-uzgojna svojstva i život
važnijih vrsta šumskog drveća. Sarajevo: Udruženje
šumarskih inžinjera i tehničara Federacije
Bosne i Hercegovine. Str. 221.
Scamoni, A., 1950: Überdie weitere Entwicklung
Künstlicher Kiefernkreuzungen in Eberswalde
Züchter 20 (1/2): 39–42.
Schober,R., 1995: Ertragstafeln wichtiger Baumarten,
J. D. Sauerländer’s Verlag, Frankfurt am
Main. Str. 166.
Stefanović,V.,1958: Zajednica bijelog bora (Pinetum
silvestris dinaricum) i neke njene karakteri


stike na području zapadne Bosne. Radovi Polj.–
Šum. Fak. u Sar., br 3.