DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 41     <-- 41 -->        PDF

S.Andrašev, M. Bobinac, S. Orlović: DIAMETER STRUCTURE MODELS OF BLACK POPLAR SELECTED ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 589-603


strukture udesno k većim promjerima i u širem rasponu prsnih promjera s manjom
relativnom frekvencijom modalnog stupnja (grafikon 4). Promjene para-
metra oblika raspodjele (c) manje su izražene, što potvrđuje iznos koeficijenta
korelacije od 0,36 (grafikon 3). Međutim, njegovo značenje na razini rizika od


0.001 ukazuje na trend povećanja sa starošću nasada, odnosno na promjenu
oblika debljinske strukture.


U početnom razdoblju koda sva tri parametra modela debljinske strukture
po Weibull-u F-količnik ima trend opadanja i dostizanja minimalne vrijednosti
u osmoj godini, a u dvanaestoj godini pokazuje porast, odnosno pretežito
trend povećanja, što ukazuje na promjene u debljinskoj strukturi istraživanih
klonova u zavisnosti od starosti.


Konstruirani modeli debljinske strukture istraživanih klonova topola pokazuju
grupiranje klonova u dvije grupe, što je potvrđeno neparametarskim
testom Kolmogorov-Smirnova, kao i testom analize varijance i testom NZR za
učešće broja stabala prsnih promjera debljih od 40 cm, te ukazuje na mogućnost
i potrebu njihovog grupiranja pri definiranju odgovarajućih gospodarskih
postupaka


Ključne riječi:crna topola, klonovi, debljinska struktura, Weibulova
funkcija gustoće