DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 43     <-- 43 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 605-611


UDK 630* 891 (001)


USPOREDBATEHNIČKIH SVOJSTAVAABONOSAI RECENTNOG
DRVA HRASTALUŽNJAKA(Quercus robur L.)


COMPARISON SOME PHYSICALAND MECHANICAL PROPERTIES
OFABONOSAND RECENT OAK (Quercus robur L.)


11 2


Tomislav SINKOVIĆ , Slavko GOVORČIN , Tomislav DUBRAVAC ,


23


Valentin ROTH , Tomislav SEDLAR


SAŽETAK: Ispitivanje nekih fizikalnih i mehaničkih svojstava abonosa s lokacije
Oštra Luka i usporedba s istim svojstvima recentne hrastovine, cilj je ovog
istraživanja. Ispitana je gustoća u apsolutno suhom stanju, totalno utezanje u radijalnom
i tangencijalnom smjeru te totalno volumno utezanje. Od mehaničkih
svojstava ispitana je statička čvrstoća na savijanje i čvrstoća na tlak paralelno s
vlakancima. Srednja vrijednost gustoće abonosa u apsolutno suhom stanju iznosi
0,704 g/cm3, srednja vrijednost totalnog utezanja u radijalnom smjeru abonosa
je 10,5 %, srednja vrijednost totalnog utezanja u tangencijalnom smjeru
abonosa je 18,6 %, srednja vrijednost totalnog volumnog utezanja abonosa je
27,6 %, srednja vrijednost statičke čvrstoća na savijanje abonosa je 101,3 MPa i
srednja vrijednost čvrstoće na tlak paralelno s vlakancima je 52,3 MPa. Od navedenih
svojstava skoro sve su srednje vrijednosti abonosa hrasta signifikantno
različite, odnosno veće od srednjih vrijednosti istih svojstava recentne hrastovine,
osim kod čvrstoće na tlak paralelno s vlakancima gdje ne postoji signifikantna
razlika, a srednja vrijednost čvrstoće na tlak paralelno s vlakancima
abonosa hrasta manja je nego recentne hrastovine.


Ključne riječi:abonos, nabonos, subfosilno drvo, eban (crni hrast
odležao u zemlji), fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa, fizikalna i mehanička
svojstva recentne hrastovine


UVOD – Introduction
Abonos ili eban su termini koji u hrvatskom jeziku ženju abonosa osigurava nepovoljne uvjete za razvoj
označavaju drvo koje je duže vrijeme bilo u tlu pod mikroorganizama i gljiva koji vrše destrukciju drva, a
utjecajem vode tekućice i procesa humifikacije. Postoji taloženje minerala iz tekuće vode osigurava konzervavelik
broj vrsta drva koje su do sada otkrivene, a bile su ciju i trajnost elemenata građe drva. Uslijed svih nave-
u navedenim uvjetima, ali najcjenjenije i najčešće je denih čimbenika koji djeluju i doprinose nastanku
drvo hrasta za koje se koristi i termin crni hrast. abonosa, isti mijenjaju kemijsku strukturu, fizikalna i
mehanička svojstva takvog drva. Starost abonosa, od-


Crna boja drva hrasta, odnosno abonosa, posljedica
nosno vrijeme koje je drvo provelo u navedenim okol


je međusobne kemijske reakcije trijeslovine u drvu i ženostima,
kreće se od nekoliko tisuća do nekoliko


ljeza u vodi (Ugrenović 1950).Tekuća voda u okru desetaka
tisuća godina.


1


Dr. sc. Tomislav Sinković, dr.sc. Slavko Govorčin, Šumarski


Dosadašnja istraživanja svojstava abonosa u Hrvatfakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb,


skoj (Govorčin iSinković 1994, 1995)ukazuju da


e-mail: sinkovic@sumfak.hr, govorcin@sumfak.hr


2


su njegova kemijska svojstva gotovo jednaka kemij-


Dr. sc. Tomislav Dubravac, dr.sc. Valentin Roth, Šumarski
institut, Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, skom sastavu recentne hrastovine, ali sa znantnim povee-
mail: tomod@sumins.hr, rothv@sumins.hr


ćanjem ekstraktivnih tvari i pepela. Gustoća abonosa u


3


Tomislav Sedlar dipl. ing., Šumarski fakultet Sveučilišta


apsolutno suhom stanju podjednaka je ili malo veća od


u Zagrebu, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb,
e-mail: tsedlar@sumfak.hr
recentne hrastovine. Utezanja abonosasu naprotiv čak