DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 47     <-- 47 -->        PDF

T. Sinković, S. Govorčin, T. Dubravac, V. Roth, T. Sedlar: USPOREDBATEHNIČKIH SVOJSTAVAABONOSA... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 605-611


Prikaz odnosa gustoće u apsolutno suhom stanju i totalnog volumnog utezanja abonosa.
totalnog tangencijalnog utezanja abonosa daje nam


Prikaz odnosa gustoće u apsolutno suhom stanju i
eklatantan primjer povezanosti ta dva fizikalna svoj


totalnog volumnog utezanja abonosa na slici 5. također
stva, uz velik korelacijski koeficijent. Na slici 5. prika


je primjer povezanosti tih dviju fizikalnih veličina.
zan je odnos gustoće u apsolutno suhom stanju i


MEHANIČKASVOJSTVA– Mechanical Properties


Tablica 2.Prikaz statističkih vrijednosti statičke čvrstoće na savijanje i čvrstoće na
tlak paralelno s vlakancima abonosa i recentne hrastovine.


Table 2
Statistical values of the static bending strength and the compression
strength in longitudinal direction of ebony and recent oak.


Abonos –Ebony Recentna hrastovina –Recent oak wood
.c
12 .B
12 .B
12 .c
12
MPa MPa MPa MPa
180 59 N 297 297
36,6 80,1 MIN 13,2 13,2
52,3 101,3 AVE 91,4 53,1
67,4 119,7 MAX 131,4 116,7
5,7 9,81 STDEV 19,37 10,205
32,5 96,29 VAR 375,31 104,151


Legenda: .c – čvrstoćanatlakulongitudinalnomsmjerukod12 % sadržaja vode


i.B12
– statička čvrstoća na savijanje kod 12%sadržaja vode


Key:
.c12
12
– compression strength in longitudinal direction with water content


of 12%and.B12– static bending strength with water content of 12%


Tablica 3.
Prikaz signifikantnosti razlika srednjih vrijednosti određivanih fizikalnih i mehaničkih svojstava abonosa
irecentne hrastovine.


Table 3
Display of significant difference betweenmean values of researched physical and mechanical properties
of ebony and recent oak.


Recentna hrastovina –Recent oak
AbonosAbonosGustoća u apsolutno suhom stanjuDensity in the absolutely dry conditionTotalno radijalno utezanjeTotal radial shrinkageTotalno tangencijalno utezanje
Total tangential shrinkageTotalno volumno utezanjeTotal volumetric shrinkageStatička čvrstoća na svijanjeUltimate strength in static bendingČvrstoća na tlak paralelno savlakancimaUltimate stress in compression parallel to grain
Gustoća u apsolutno suhom stanju
Density in the absolutely dry condition +
Totalno radijalno utezanje
Total radial shrinkage +
Totalno tangencijalno utezanje
Total tangential shrinkage +
Totalno volumno utezanje
Total volumetric shrinkage +
Statička čvrstoća na svijanje
Ultimate strength in static bending +
Čvrstoća na tlak paralelno s vlakancima
Ultimate stress in compression parallel to grain –


Legenda:+ signifikantna razlika i – razlika nije signifikantna


Key:
+significant difference and– difference is not significant