DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 51     <-- 51 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 613-622


UDK 630* 111 (001)


NEKE ZNAČAJKE VREMENAI KLIME KRASNAI OKOLNOG PODRUČJA


SOME WEATHERAND CLIMATE FEATURES OF KRASNOAND THE SURROUNDINGAREA


Juraj MEDVEDOVIĆ*, Janja MILKOVIĆ**, Miljenko TOMAIĆ***


SAŽETAK: U Krasnu se u dvorištu Šumarije od srpnja 1999. godine redovito
mjeri temperatura zraka i oborina, te bilježe neke atmosferske pojave.
Podaci mjerenja obrađeni su, prikazani tablično i grafički te analizirani. Uz
ova mjerenja motritelj je redovito zapisivao i sve zanimljive pojave povezane svremenom i vegetacijom u svojevrsnu Šumarsku kroniku, čiji je samo mali diocitiran u članku. Kronika se nalazi u Šumariji u Krasnu. Uz ove podatke ana-
li zirani su i podaci s kišomjerne postaje Krasno, klimatološke postaje Ličko
Lešće i glavne meteorološke postaje Zavižan za razdoblje 2000–2008. g. U
radu su analizirana dva najvažnija meteorološka elementa vremena i klime,
temperatura zraka i količina oborine. Kod temperature zraka analizirane su
srednje mjesečne i godišnje te ekstremne temperature (apsolutna maksimalna
i minimalna), a kod oborine srednje mjesečne i godišnje vrijednosti te najveće
dnevne količine oborine. Na temelju podataka Državnog hidrometeorološkog
zavoda (niz 1961–1990) određen je i tip klime na ovom području prema Köppenovoj
klasifikaciji. Utvrđeno je da na širem području oko Krasna prevladava
tip umjereno tople kišne klime označen formulom Cfsbx”, dok je na
nadmorskim visinama oko i iznad 1500 m i na samom Zavižanu, snježno šumski
tip klime označen formulom Dfscx”. Srednje vrijednosti dobivene iz osmogodišnjeg
razdoblja na svim postajama uklapaju se u kriterije prema kojima
je rađena spomenuta klasifikacija.


Ključne riječi:Krasno, Lika, klima, šumska vegetacija


UVOD – Introduction
Pod “nekim”značajkama vremena i klime podrazu-loška postaja Zavižan. Prvo navedena postaja je od Kramijevamo
njihov prikaz na temelju ne svih, već samo sna udaljena 21,5km zračne linije, a Zavižan 6,7 km.
glavnih klimatoloških elemenata, a to su temperatura


U Krasnu je postaja osnovana u srpnju 1999. godine
zraka i količina oborine. Nisu analizirani tlak, vlažnost


i odmah je započela s radom. Smještena je u dvorištu
zraka i drugi meteorološki elementi,jer oni nisu mjereni


Šumarije Krasno,o čemu je šumarsku javnost obavijena
postaji Krasno šumarija,niti na kišomjernoj postaji


stio dr. sc. Vice Ivančević, povodom proglašenja NaKrasno.
Na temelju dva navedena elementa moguće je


cionalnog parka “Sjeverni Velebit”. Objavljena je i
utvrditi neke značajke vremena i klime nekog područja


fotografija lokacije i osoba osnivača postaje (V.Ivanna
način kako je prikazano u ovom članku.


čević 1999). U ovom članku ta je postaja označena
Pod širom okolicom Krasna podrazumijevamo prostor kao Krasno šumarija.
unutar kojega se nalaze još dvije meteorološke postaje, a


Glavni motivi za izbor Krasna za meteorološku poto
su klimatološka postaja Ličko Lešće i glavna meteoro


staju su brojni, a to su, ponajprije to što je u Krasnu os no vana
prva šumarija u Hrvatskoj, prije 244 godine (1765),


*
dakle Krasno ima najdužu tradiciju stručnog gospodare-


Dr. sc. Juraj Medvedović, Stubička 588, D. Bistra


**


Mr. sc. Janja Milković, Državni hidrometeorološki zavod,


nja šumama. Drugi, a možda još važniji mo tiv je željada


Grič 3,Zagreb, milkovic@cirus.dhz.hr


***
se postaja osnuje. Želja je ostvarena zahva lju ju ći sa da-


MiljenkoTomaić, šum.tehn., “Hrvatske šume” d.o.o.
Šumarija Krasno, Uprava šuma Podružnica Senj


šnjem upravitelju Šumarije Mili Tomljanoviću,