DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 52     <-- 52 -->        PDF

J. Medvedović, J. Milković, M. Tomaić: NEKE ZNAČAJKE VREMENAI KLIME KRASNAI OKOLNOG ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 613-622


dipl. ing, zatim dr. sc. J. Medvedoviću djelatniku
Šumarskog instituta Jastrebarsko, dr. sc. Vici Ivančeviću
djelatniku Uprave šuma Senj. Stručni savjetnik bio je
meteorolog Tomislav Vučetić,dipl. ing.,umirovljeni
ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda iz Zagreba,
a izvođač radova bio je IvanJežutkovićiziste
ustanove.


Ostvarenju ideje svoj doprinos dao je i ondašnji
upra vitelj Uprave šuma Senj, Jurica Tomljanović, dipl.
ing.Treći motiv za osnivanje postaje bila jenamjera da
se pomoću što većeg broja postaja bolje upoznajuvremenske
i klimatske prilike u Hrvatskoj, jer je klima
glav ni čimbenik rasprostranjenosti i opstanka šuma te
njihove raznolikosti i stabilnosti. Odmah nakon osnivanja,
glavni i jedini motritelj tijekom cijeloga desetljeća,
bio je koautor ovog članka MiljenkoTomaić. Zahvaljujući
upravo njemu,njegovom savjesnom očitavanju stanja
na mjernim instrumentima i bilježenjem u određe ne
formulare,dobiven je pouzdani niz podataka. Mje renja
i bilježenje podataka provedena su prema uputama T.
Vučetića i pravilima struke.


REZULTATI MJERENJA


U Krasnu je Državni hidrometeorološki zavod
(DHMZ) osnovao kišomjernu postaju 1949., a postaja je
radila sve do 1990. Nakon toga slijedi prekid mjerenja
sve do 1998.,kada se obnavlja rad postaje koja radi sve
do danas. Na postaji se redovito mjeri količina oborine i
oborinske pojave te visina snježnog pokrivača,a podaci
se redovito dostavljaju Zavodu. Dakle,u Krasnu su dvije
postaje, jedna koja mjeri oborinu i temperature, a druga
kišomjerna,koja mjeri samo oborinu. Radi razlikovanja,
prvu nazivamo Krasnošumarija, a drugu Krasno.


U ovom članku prikazani su i analizirani podaci o
vremenu i klimi ne samo za Krasno(dvije postaje), već
i za Ličko Lešće i Zavižan.Osim podataka za Krasno
navodimo i podatke dviju okolnih postaja, kako bise
mogli usporediti podaci Krasna s postajama na različitim
nadmorskim visinama (Krasno 708 m, Ličko Lešće
463, Zavižan 1594 m). Klima je prosječno ili uobičajeno
stanje atmosfere, uključujući i ekstreme, u nekom
kraju ili području, a utvrđuje se mjerenjem meteoroloških
elemenata, među kojima su najvažniji temperatura
zraka i količina oborine.


IANALIZAPODATAKA


Measurement results and data analysis


Podaci mjerenja razvrstani su u tablice,izračunate
su srednje mjesečne i godišnje vrijednosti, izdvojeni
ekstremi i načinjeni grafički prikazi.


Temperature zraka


Analizirane su srednje mjesečne i godišnje tempera-
tu re zraka, te apsolutne maksimalne i minimalne temperature
za razdoblje 2000–2008. g. na tri postaje Kras no
šumarija, Ličko Lešće i Zavižan.


Srednje godišnje temperature zraka prikazane su u
tablici 1 i na grafikonu1.


Srednje godišnje temperature mijenjaju se iz godine
u godinu. Iz tablice 1. i grafikona 1. vidljivo je kako su
se temperature mijenjale iz godine u godinu na promatranim
postajama i analiziranom razdoblju. Kao što se
moglo i očekivati, s obzirom na nadmorsku visinu, najniže
vrijednosti temperature izmjerene su na Zavižanu,
najviše u Ličkom Lešću,a Krasno je između tih dviju
krivulja. Najtoplija godina u promatranom razdoblju,na
sve tri postaje, bila 2000, a najhladnija 2005. g. Rasponi
godišnjih temperatura između najhladnije i najtoplije
godine bili su: na Zavižanu od 2,6–5,1 °C, u Ličkom
Lešću od 8,6 do 10,8°C, a u Krasnu od 6,8 do 9,5°C.


Grafikon 1. Srednje godišnje temperature zraka (°C) 2000–2008.


Graph 1 Mean annual air temperature (°C) 2000–2008