DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 53     <-- 53 -->        PDF

J. Medvedović, J. Milković, M. Tomaić: NEKE ZNAČAJKE VREMENAI KLIME KRASNAI OKOLNOG ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 613-622


Tablica 1. Srednje godišnje temperatura zraka (°C)
2000–2008.
Table 1 Mean annual air temperature (°C) 2000–2008


Krasno šumarija Ličko Lešće Zavižan
2000 9,5 10,8 5,1
2001 8,4 9,9 3,8
2002 8,6 10,1 4,5
2003 8,4 9,9 4,1
2004 7,4 9,3 3,6
2005 6,8 8,6 2,6
2006 8,1 9,6 4,0
2007 8,6 10,1 4,8
2008 9,0 10,4 4,8


Srednje mjesečne temperature zraka su na grafikonu
2 i u tablici 2. Godišnji hod srednjih mjesečnih
temperatura, odnosno promjene temperatura iz mjese ca
u mjesec, pokazuje da od siječnja temperature pos tupno
rastu sve do srpnja kadaa dosegnu maksimum, a
zatim slijedi postupni pad. Iz tih prikaza vidljivo je da
je u prosjeku najhladniji mjesec u godini na sve tri
postaje siječanj, a najtopliji srpanj. Budući se radi o višegodišnjim
srednjim vrijednostima, krivulja ima izglađeni
zvonoliki oblik, a najviše i najniže mjesečne
vrijednosti u prosjeku dolaze u mjesecu iza nastupa
ljetnog, odnosno zimskog suncostaja. Slično kao i kod
godišnjih temperatura i kod mjesečnih,najniže su vrijednosti
izmjerene na Zavižanu, najviše u Ličkom
Lešću,a u Krasnu su vrijednosti bliže onima u Lešću,
iako nešto niže.


Tablica 2. Srednje mjesečne i godišnje temperature zraka (°C), 2000–2008.
Table 2 Mean monthly and annual air temperature (°C), 2000–2008


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.
Krasno šum. -1,8 -0,5 3,0 7,5 12,9 16,5 18,6 18,4 12,4 9,1 4,3 -0,8 8,3
Ličko Lešće -0,4 1,2 4,9 9,5 14,3 18,1 19,8 19,2 13,7 10,8 6,1 1,1 9,9
Zavižan -4,2 -4,1 -1,5 2,3 7,8 11,7 13,3 13,0 7,8 5,7 0,8 -3,2 4,1


Grafikon 2. Srednje mjesečne temperature zraka (°C) 2000–2008.


Graph 2 Mean monthly air temperature (°C) 2000–2008


Apsolutne maksimalne temperature zraka su u ta-ratura izmjerena je u Ličkom Lešću (37,9 °C), najniža
blici 3 i na grafikonu3.I ovdje,kao i kod srednjih mje-na Zavižanu (26,2 °C), a razlika iznosi čak 11,7 °C. To
sečnih temperatura, najviševrijednostiizmjerene su u je bilo za očekivati, s obzirom na veliku razliku u naprosječno
najtoplijem mjesecu srpnju. Najvišatempe-dmorskim visinama dviju navedenih postaja.


Tablica 3. Apsolutne maksimalne temperature zraka (°C), 2000–2008.


Table 3 Absolute maximum air temperature (°C), 2000–2008


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.
Krasno šum. 14,5 16,5 22,0 25,0 30,0 34,0 36,0 35,5 33,0 24,0 22,0 14,0 36,0
Ličko Lešće 17,4 20,3 24,0 27,9 32,0 34,7 37,9 37,4 33,6 29,1 24,3 16,7 37,9
Zavižan 12,1 12,3 12,3 17,1 22,1 24,4 26,2 25,1 24,3 19,0 19,2 12,2 26,2