DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 54     <-- 54 -->        PDF

J. Medvedović, J. Milković, M. Tomaić: NEKE ZNAČAJKE VREMENAI KLIME KRASNAI OKOLNOG ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 613-622


Grafikon 3. Apsolutne maksimalne temperature zraka (°C) 2000–2008.


Graph 3 Absolute maxsimum air temperature (°C) 2000–2008


Apsolutne minimalne temperature (tablica 4. i grafi-nih temperatura, najniže vrijednosti na sve tri postaje
kon 4.) nisu najniže na Zavižanu kako bi očekivali, s izmjerene su u prosječno najhladnijem mjesecu u goobzirom
na veliku nadmorsku visinu, već su najniže u dini,siječnju.
Ličkom Lešću (-27,5 °C). Slično kao i kod maksimal-


Tablica 4. Apsolutne minimalne temperature zraka (°C), 2000–2008.


Table 4 Absulute minimum air temperature (°C), 2000–2008


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.
Krasno šum. -27,0 -20,5 -24,0 -8,5 -2,0 2,0 3,0 2,5 -1,5 -12,0 -11,5 -20,5 -27,0
Ličko Lešće -27,5 -24,0 -26,6 -7,9 -1,5 1,6 3,7 3,4 -0,5 -7,1 -11,4 -19,9 -27,5
Zavižan -22,5 -20,6 -20,4 -14,5 -3,0 -2,5 1,1 0,9 -2,6 -11,4 -13,2 -20,2 -22,5


Grafikon 4. Apsolutne minimalne temperature zraka (°C) 2000–2008.


Graph 4 Absolute minimum air temperature (°C) 2000–2008