DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 55     <-- 55 -->        PDF

J. Medvedović, J. Milković, M. Tomaić: NEKE ZNAČAJKE VREMENAI KLIME KRASNAI OKOLNOG ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 613-622


Položaj Krasna je prema ekstremima temperature
bliže Ličkom Lešću nego Zavižanu. Ekstremne vrijednosti
važno je utvrditi zbog toga što srednje vrijednosti
mogu biti jednake i onda kada se ekstremi međusobno
udaljuju. Prijašnjim mjerenjima (J.Medvedović, D.
Novosel,2001, J.Medvedović,2003) utvrđeno
je da se u nekim dijelovima Hrvatske srednje temperature
u usporedbi s 30-godišnjim prosjekom nisu značajno
promijenile,a ekstremi jesu.Toje bitno za znanje


o klimi, a i za gospodarenje šumama, jer klimatski
ekstremi imaju i ekstremni utjecaj na opstanak i obnovu
šuma. Stoga bi bilo dobro usmjeriti pozornost i na
ekstreme prilikom izrade smjernica gospodarenja šu-
mama u pojedinim gospodarskim jedinicama.


Oborina


Količine oborine i njihova razdioba tijekom mjeseci
i godina razmatrana jena četiri mjerne postaje, i to dvije
u Krasnu (Krasno šumarija i Krasno kišomjerna po-


Tablica 5. Godišnje količine oborine (mm) 2000–2008.


Table 5 Annual precipitation amount (mm) 2000–2008


Krasno šum. Krasno Ličko Lešće Zavižan
2000 1948,7 1927,4 998,0 1918,3
2001 1946,1 1927,3 1179,2 2138,7
2002 2055,2 2057,6 1284,1 2276,2
2003 1383,2 1412,5 971,6 1457,1
2004 2000,7 2084,1 1333,1 2173,1
2005 1811,1 1895,9 1418,6 2014,8
2006 1395,7 1525,8 953,8 1576,6
2007 1605,8 1631,0 1082,3 1838,6
2008 1766,7 1814,2 1190,7 1909,6


staja) i po jedna u Ličkom Lešću i na Zavižanu.Analizirane
su godišnje količine oborine, srednje mjesečne i
godišnje vrijednosti te najveće dnevne količine oborine.


Godišnje količine oborine prikazane su u tablici br.


5.ina grafikonu 5.za razdoblje 2000–2008.


Grafikon 5. Godišnje količine oborine (mm) 2000–2008.


Graph 5 Annual precipitation amount 2000–2008


Oborina je vrlo promjenjiv meteorološki element, najveća 2055,2 mm. U Krasnu taj se raspon kretao
pa se tako razlikuju i vrijednosti izmjerene u pojedinim
od 1412,5 mm do 2084,1 mm, u Ličkom Lešću od
godinama. Kao sušnije godine u promatranom razdob


953,8 mm do1418,6 mm,a na Zavižanu od 1457,1 mm
lju izdvajaju se 2003. i 2006.,a kao godine s povećanom


do 2276,2 mm.
količinom 2002. i 2004. Najmanja izmjerena go dišnja


Srednje mjesečne i godišnje količine oborine prikakoličina
oborine u Krasnu šumarija je 1383,2 mm,a zane su u tablici 6., a godišnji hod srednjih mjesečnih


Tablica 6. Srednje mjesečne i godišnje količine oborine (mm) 2000–2008.


Table 6 Mean monthly and annual precipitation amount (mm) 2000–2008


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.
Krasno šum. 139,9 125,8 153,6 144,0 123,1 86,8 53,6 120,0 164,9 195,0 226,8 234,6 1768,1
Krasno 139,5 132,6 160,3 152,7 122,5 89,1 54,1 125,6 170,4 197,0 226,7 238,2 1808,4
Ličko Lešće 91,1 82,7 102,3 100,9 77,7 68,3 38,2 87,3 111,8 112,5 146,6 137,3 1156,8
Zavižan 157,2 146,5 182,0 161,3 145,5 94,1 60,6 134,0 191,0 172,1 238,5 239,9 1922,6