DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 58     <-- 58 -->        PDF

J. Medvedović, J. Milković, M. Tomaić: NEKE ZNAČAJKE VREMENAI KLIME KRASNAI OKOLNOG ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 613-622


PRAKTIČNAPRIMJENA REZULTATAMJERENJA
Practical application of measurement results


Primjena je višestruka, a najvažnije su:


1. Analiza višegodišnjeg niza podataka služi za bolje
upoznavanje prilika u životnom prostoru, a za šu-
mare upoznavanje ekoloških prilika šumskih staništa.
Prilikom izrade gospodarskih osnova, jedino
mjereni podaci mogu biti temeljne informacije o vremenu
i klimi nekog šumskog predjela. Budući da u
šumama nemamo (osim iznimno) stalnih mjernih postaja,
interpolacija je prihvatljiva metoda,i baš zato
smo naveli podatke za 3, odnosno 4 postaje. Objavom
podataka u časopisu olakšan ješumarskim stručnjacima
pristup podacima.
2. Osim mjerenja temperature i oborine motritelj M.
Tomaić bilježio je i sve zanimljive pojave povezane s
vremenom i vegetacijom, te tako napisao svojevrsnu
šumarsku kroniku pod nazivom“Vremenske prilike i
njihov utjecaj na rast i razvoj šumskog drveća i
bilja”. Šumarska kronika se u izvornom obliku nalazi
u Šumariji Krasno, a ovdje su izdvojena samo neka
značajna zapažanja za pojedine godine.


U 2000-toj jebila blaga zima i rano se otopio snijeg,
bukova stabla su prolistala već 19. 4. Ljeto je bilo eks trem
no toplo. U kolovozu je Krasnu palo samo 2,7 mm
oborina. Pojedina stablabukve su tijekom ljeta odbacila
list. U prosincu je u jedno poslijepodne palo više od
160 mm kiše koja je izazvala bujice, odrone i štete naobjektima. U šumi Štirovača je u rujnu jak vjetar srušio
oko 150 m3stabala četinjača i listača. Bilo je šteta od
udara groma. Vremenske prilike u 2000. godini bile su
nepovoljne za šumskuvegetaciju.Snijega na tlu bilo je
malo, ponekad bi napadao, ali se brzo topio.


U 2001. je vrijeme bilo vrlo promjenljivo, u srpnju
vrlo toplo (do 31 °C), a 16. i 20. u jutarnjim satima je padala
tuča. U kolovozu vrućine i do 33,5 °C, oborine samo
6,1 mm. Jaki vjetar u proljeće je srušio oko 2.000 m3
drvne mase, uglavnom smreke i jele. Godina također nepovoljna.
Tijekom zimskih mjeseci snijeg bi više puta
zapao do 60 cm visine i otopio se.


Godina 2002. bila je povoljna za vegetaciju radi
obi lja oborina (2055 mm u Krasnu), a što je važnije,
jed noliko su bile raspoređene tijekom godine. Snijega
na tlu je bio samo povremeno.


U 2003. godini prilike su bile nepovoljne zbog velikih
vrućina u ljeti (do 36 °C u hladu) i radi malo oborina
(116 mm) u doba vegetacije (svibanj-kolovoz)
šumsko drveće se masovno sušilo (smreka u Štirovači i
do 500 m3u pojedinim odjelima) kao posljedica vremena
i šumskih štetnika (potkornjaka), a ponegdje iimele (Švičko Bilo). Ovolike suše i propadanje šuma
nije zapaženo nikada ranije.Snijeg je na tlu bio trajno
tijekom zime, visine do 85 cm.


2004. godina, je bila povoljna. Listanje je započelo
ranije nego obično, već u prvoj polovici travnja, eks trema
i šteta nije bilo. Snijega je bilo povremeno i do
90 cm, bilo je zimskih dana bez snijega.


2005.je bila vrlo povoljna. Jednoliko su bile raspoređene
obilne oborine (oko 1810 mm), temperaturni
eks tremi blaži nego ranijih godina. Zima je bila pretežito
snježna, jednom čak 90 cm visine.


2006. je bila povoljna. Ljetne vrućine (do 33°C)
bile su kratkotrajne i nisu štetile vegetaciji. Zima je
bila snježna, visine snijega 15-80 cm.


2007. je bila vrlo povoljna zbog čestog i vrlo jakog jugozapadnog
vjetra. Oborina je bilo dovoljno (1.608 mm)
donekle dobro raspoređenih, ali sa vrlo malim iznosom u
travnju (3,8 mm) kada je to najvažnije za šume. Najveća
vremenska nepogoda bila je jaka tuča. Oštećene su bile
šume, usjevi i objekti, a bilo je i ranjenih ljudi.Velike ljetne
vrućine (do 36°C), otežavale su oporavak vegetacije
od jake tuče. Zima je bila pretežito bez snijega, tj. većinom
bez snijega na tlu.


U 2008. vremenske su prilike bile povoljne, nije bilo
izraženih ekstrema temperatura, ni suše, ni vjetroloma,
ni ledoloma. Zima uglavnom bez snijega.


3. Daljnja praktična primjena rezultata mjerenja je u
proučavanju promjena klime i tog utjecaja na razne
vrste drveća,kao što je urađeno za jelu (I.Anić, J.
Vukelić, S.Mikac, D.Bakšić, D.Ugarković2009.).
4. Bilo bi poželjno da postaja i dalje nastavi s radom,
jer samo dugi i pouzdani nizovi podataka daju valja ne
informacije o vremenu i klimi.


ZAKLJUČCI – Conclusions


U Krasnu se u dvorištu Šumarije od srpnja 1999.
godine redovito mjeritemperatura zraka i oborina te bilježe
neke atmosferske pojave. Podaci mjerenja su
obrađeni, prikazani tablično i grafički, te analizirani.
Uz ova mjerenja motritelj je redovito zapisivao i sve
zanimljive pojave povezane s vremenom i vegetacijom
u svojevrsnu Šumarsku kroniku,čiji je samo mali dio
citiran u članku. Kronika se nalazi u Šumariji u Krasnu.


Analizirane su vremenske prilike Krasna (dvije postaje)
na temelju osmogodišnjeg niza podataka, ali i podaci
još dvije meteorološke postaje (klimatološke
Ličko Lešće i glavne meteorološke postaje Zavižan),
kako bi se šumarskim stručnjacima pružilo više informacija
o vremenu ovoga dijela Like. Uz pomoć podataka
za niz 1961–1990. g, određen je i tip klime na
ovome području prema Köppenovoj klasifikaciji. Utvr