DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 61     <-- 61 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI – REVIEWS Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 623-628


UDK 630* 443 + 453 + 414


ŠTETOČINJE I ZAŠTITABILJAKAU RASADNIKU “PODBADANJ”
OD 1993. DO 2007. GODINE*


PESTSAND PLANTS PRESERVATION IN THE “PODBADANJ”
NURSERY FROM 1993 TO 2007


12 34


Milan GLAVAŠ , Silvana GLAVAŠ , Mario BUDINŠĆAK i Andija VUKADIN


SAŽETAK: U Crikvenici je prije 100 godina osnovan šumski rasadnik
“Podbadanj” i jedini je u Hrvatskoj s tako dugom proizvodnjom sadnica.
Uprava šuma Podružnica Senj i šumarija Crikvenica je 2008. svečano obilježila
njegovu 100 godišnjicu.


U svezi s tim, na ovom mjestu prikazuje se zaštitarska komponenta u rasad
niku “Podbadanj” za razdoblje 1993. do 2007. godine.


U navedenom razdoblju na sadnicama su utvrđene štetne gljive:Fusarium
oxysporum,Lephodermim seditiosum,Cyclaneusma niveum,Phomitopsis juniperovora,
Microsphaera alphitoides,Sphaeropsis sapinea,Botrytis cinerea,
Guignardia aesculiiStigmina carpophila.


Od kukaca vrlo česte su bile lisne uši, sovice pozemljuše i štitaste uši;
zatim pojedine vrste kao Monarthropaplus buxi, Acantholyda hieroglyphica,
Melolontha melolontha, i dr.


Za suzbijanje gljiva korišteni su fungicidi Benlate, Cuprablau (9x), Merpan
(13x), Kidan, Antracol, Bavistin (27x), Mythos i Tilt (16x) i Rubigan (17x). Za
uništavanje kukaca primjenjeni su insekticidi Folimat (11x), Aztec (11x), Pirox
Fluid, Fastac i Decis. Tla i sjeme protiv polijeganja ponika, miševa i puževa
tretirano je sredstvima Captan (12x), Mesurol (35x), Pužomor i Volatan.


Korovi su uništavani glifosatima Cidokor (16x), Mentor (10x), Hercules
(16x), Herbocor i Roundap.


Valja pojasniti da se početkom 90-ih godina prošloga stoljeća u rasadniku
“Podbadanj” proizvodilo svega nekoliko desetaka tisuća šumskih sadnica.
Preokret je nastao 1997. godine kada se broj šumskih sadnica (uglavnom borovi
i hrast medunac) popeo na nekoliko stotina tisuća. Iste godine započela je proizvodnja
raznovrsnih hortikulturnih sadnica (oko 20 000 kom.) Pojačanom proizvodnjom
pojavilo se više zaštitarskih problema i nužnost intenzivnije zaštite.


Ključne riječi:rasadnik, gljiva, kukac, pesticid, biljka, zaštita


UVOD – Intrduction


Proizvodnja biljaka u šumskim rasadnicima važna je imaju socijalno (zapošljavanje ljudi) i edukativno znaza
pošumljavanje, ozelenjavanje urbanih sredina, po di-čenje (učenje o ekološkoj ulozi biljaka u okolišu).
zanje drvoreda, živih ograda i sl. Rasadnici, također


Na našim prostorima šumska rasadnička proizvodnja


*
traje 130 godina. U tom dugom razdobljeu mnogi su ra-


Rad je izložen na Simpoziju “100 godina crikveničkog rasadnika
Podbadanj” (Crikvenica, 24. i 25. 10. 2008.)


sadnici prestali s radom. U posljednjih 20 godinau Hr


1


Prof. dr. sc. Milan Glavaš, Šumarski fakultet Zagreb


vatskoj je zatvoreno oko 30%šumskih rasadnika, skoro


2


Silvana Glavaš, dipl. ing. šum., Uprava šuma Podružnica Zagreb


50 % u usporedbi s današnjim stanjem (Glavaš,


3


Mario Budinšćak, dipl. ing. šum. Uprava šuma Podružnica
Karlovac
1990.).Ta činjenica ukazuje da je rasadnička proizvo


4


Mr. sc. AndrijaVukadin, Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i


dnja pod izravnim utjecajem svih društvenih, socijalnih,


šumarstvu, Zagreb