DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 62     <-- 62 -->        PDF

M. Glavaš, S. Glavaš, M. Budinšćak iA. Vukadin: ŠTETOČINJE I ZAŠTITABILJAKAU RASADNIKU ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 623-628


stručnih i drugih stanja određenoga vremena. Jednostavno
možemo reći da se šumski rasadnici rađaju i umiru,
pa ih je malo koji prežive desetljeća.


Jedini naš šumski rasadnik koji je opstao puno stolje
će je “Podbadanj” u Crikvenici. Taj je rasadnik osnovan
1908. godine. Ovaj rad je prilog obilježavanja
stogodišnjice toga rasadnika, koja je provedena održavanjem
simpozija “Sto godina crikveničkog rasadnika
“Podbadanj”1908–2008. održanog u Crikvenici 24–25.
listopada 2008. godine.


Na ovome mjestu obrađeni su uzročnici biotskih i
abiotskih šteta, prikazane su poduzete mjere zaštite, te
data mišljenja za buduće korake. Podaci se odnose na
razdoblje od 1993–2007. godine.


MATERIJALI I METODE RADA– Materials and methods


U rasadniku “Podbadanj” uzgajaju se šumske ihortikulturne
sadnice listača i četinjača. U rasadniku prevladava
kontejnerska proizvodnja (tri tipa kontejnera),
šumskih sadnica, te ukrasnih biljaka, obloženoga i gologa
korijena. Sveukupna proizvodnja je u plastenicima
i na otvorenome. Među šumskim sadnicama prevladava
crni bor, a slijede primorski, alepski i obični bor, te čempres.
Među listačama nalaze se hrast crnika, medunac,
kitnjak i obični koprivić. Urazdobljeu promatranja godišnja
proizvodnja rasla je od 1992–1998. godine, a
zatim je padala. Prosječna godišnja proizvodnja je preko
300 000 šumskih sadnica. Ukrasne biljke proizvodese
prosječno svega nekoliko tisuća komada. Ukrasne sad-
nice pripadaju u desetak rodova četinjača (najzastupljeniji
su Pinus, Cupressus i Cedrus) i preko 30 rodova
listača (najzastupljeniji suQuercus, Celtis, Albizzia, Pit


tosporum, Cotoneaster, Laurus, RosmarinusiCatalpa).
Ponekad se uzgajaju i različite vrste palmi.


Zdravstveno stanje svih biljaka u rasadniku “Podbadanj”
utvrđivano je prema zakonu o zaštiti bilja (NN
10/94) dva puta godišnje (ukupno 30 pregleda). Djelatnici
u rasadniku stalno prate zdravstveno stanje biljaka,
a podatke upisuju u rasadničke knjige. Determinaciju
utvrđenih kukaca i gljiva i ocjenu štetnosti obavili smo
kao i ranijih godina (Vukadin 1999,Glavaš 2002.).
Podatke o mjerama zaštite našli smo u rasadničkoj
knjizi. Podatke o kemijskim sredstvima našli smo u Glasilu
biljne zaštite 2–3, 2008. godine. Za proučavanje
štetnih gljiva i kukaca koristili smo djela Glavaša
(1999.),Uščuplića (1996.),Kovačevića (1956.),
tePerinaiSutherlanda(1994.) i druga.


REZULTATI – Results
Urazdoblju od 1993 do 2007. godine u rasadniku
“Podbadanj” utvrđene su sljedeće gljive i kukci.


Tablica 1. Gljive i kukci u rasadniku “Podbadanj” od 1993. do 2007.


Table 1 Fungi and insects in “Podbadanj” nursery from 1993 to 2007


Štetni organizmi – Pests Vrsta biljaka – Tree species Godina nalaza –Year of founded
Fusariumsp. i dr.
četinjače i listače
Conifers and broadleaves
1993. – 2007.
Cylaneusma niveum Pinus nigra 1997., 1998.
Phomitopsis juniperovora Cupressus sempervirens 1997., 1998.
Microsphaera alphitodes Quercusspp. 1993., 1998., 2004.
druge pepelnice
other powdery mildew ukrasno bilje –horticurtural plants 1998., 1999., 2000., 2003.,
2005. – 2007.
Sphaeropsis sapinea P.nigra 2002., 2004. – 2007.
Stigmina carpophila ukrasno bilje –horticurtural plants 2006., 2007.
Botrytis cynerea Abies alba,P.nigra 1999.
Guignardia aesculi Aesculus hippocastanum 1996.
Aphididae
ukrasno bilje –horticurtural plants
C. sempervirens,
P.nigra, Fagus sylvatica
1996. – 2007.
1996. – 2002.
2005.
Coccidae ukrasno bilje –horticurtural plants
F.sylvatica
2003.
2005.
Melolontha melolontha ukrasno bilje –horticurtural plants 2006.
Achantolyda hierogliphica P.nigra 1998.
Monanthropalpos buxi Buxus sempervirens 2004., 2006.
Chrisomelidae ukrasno bilje –horticurtural plants 2006.
Phyloxera quercus ukrasno bilje –horticurtural plants 2003.
Tetranychus urticae ukrasno bilje –horticurtural plants 2007.