DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 64     <-- 64 -->        PDF

M. Glavaš, S. Glavaš, M. Budinšćak iA. Vukadin: ŠTETOČINJE I ZAŠTITABILJAKAU RASADNIKU ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 623-628


Grafikon 3. Odnos uporabljenih sredstava


Fig. 3 The rate of pesticides used


RASPRAVAI ZAKLJUČAK – Discussion and conclusion


Proizvodnja biljaka u rasadniku je odgovoran i složen
proces rada. Osnovni je zadatak rasadničara da u
kratkom vremenu proizvede kvalitetne, zdrave sadnice.
Tijekom proizvodnje, bez obzira koliko ona traje,
biljke su izložene stalnom utjecaju štetnih biotskih i
abiotskih čimbenika. O njima rasadničar vodi stalnu
brigu i poduzima mjere zaštite tla, sjemena, biljaka, sve
do završetka proizvodnje.Tose provodi u svakome, pa
tako i u rasadniku “Podbadanj”.


Prema raspoloživim podacima ovdje su prikazani
štetni organizmi i mjere zaštite u rasadniku “Podbadanj”
za razdoblje od 1993–2007. godine. Iz tablica i grafikona
uočava se da je u tome razdoblju u tome rasadniku
evidentirano desetak vrsta gljiva i isto toliko kukaca, te
jedan pauk. K tomu sjeme i bilje su izložene stalnom nasrtaju
puževa i ptica. Korovi su najveći neprijatelji biljaka
u rasadnicima, protiv njih se vodila stalna borba.


U grafikonu broj jedan prikazana je primjena kemijskih
sredstava po godinama. Očito je da je od 1997. go-
dine u tome smislu porast uporabe sredstava, a
maksimum je bio 2006. godine. Glavni podaci iščitava ju
se u grafikonu broj dva. Na tome je mjestu vidljivo da je
za zaštitu biljaka u rasadniku “Podbadanj” korišteno
deset različitih pripravaka fungicida, sedam insekticida,
dva limacida i pet herbicida. Među fungicidima najčešće
je korišten pripravak Bavistin FL.To je organski sintetički
benzimidazol, s 50 %djelatne tvari karbedazima.
Njime su tretirani jela i bor protiv polijeganja, bor pro


tiv gljive Sphaeropsis sapinea
ukrasne biljke protiv uzročnika šupljikavosti
lišća. Protiv polijeganja
ponika redovito su korišteni Captan
WP50 (organski fungicid s povišenim
djelovanjem, djelatna tvar kaptan
50%, LD 9000) i Merpan 50


50


WP (organski fungicid s povišenim
djelovanjem za klijališta, djelatna
tvar kaptan 50%, LD 9000). Pro


50


tiv pepelnica redovito su korišteni
Rubigan EC (organski, sintetički
pirimidin IBE, djelatna tvar fenarimol
12%, LD 2500).Tilt 250 EC


50


(organski sintetički triazol IBE,
djelatna tvar propikonazol 25 %,
LD 1517). Među insekticidima


50


glavno mjesto zauzimaju Folimat
LC 50 (sintetički insekticid i akaricid,
djelatna tvar omeotoat 50 %,