DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 65     <-- 65 -->        PDF

M. Glavaš, S. Glavaš, M. Budinšćak iA. Vukadin: ŠTETOČINJE I ZAŠTITABILJAKAU RASADNIKU ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 623-628


LD 50, što znači da spade u vrlo
opasna sredstva – druga grupa otrovnosti)
iAztec 140 EC (aficid sintetički,
selektivni, djelatna tvar,
triazamat, LD 250). Koristili su se


50


za suzbijanje lisnatih i štitastih
ušiju, filoksere i crvenoga pauka.


Od limacida u manjoj mjeri korišten
je Pužomor (djelatna tvar metaldehid
6 % LD 380). Od svih


50


kemijskih sredstava najviše je korišten
Mesurol FS 50 (djelatna tvar
metiokarb 50%, LD 100). Mesu


50


rol je korišten od 1999–2007. go-
dine, od jedan do sedam puta
godišnje, ukupno 35 puta.


Od herbicida korišteni su aminofosfati
čija je djelatna tvar glifosat
4%, a LD 4320. Korišteni su


50


pripravci Cidokor, Hercules 480
SL, Mentor, Herbocor i Roundap. Herbicidima su po-ljena s 24 kemijska pripravka, tretirano je 225 puta ili 15
vršine tretirane 45 puta,ponajprije Cidokorom i Hercu-puta prosječno svake godine.Toukazuje da se zaštiti bilesom.
ljaka posvećuje velika briga. Najveću opasnost pred


stavlja polijeganje ponika, puževi i ptice, te herbicidi.


Zaključno se u tablici dva vidi da je u rasadniku
“Podbadanj” od 1993. do 2007. godine zaštita bila obav-


LITERATURA– Literature


Glavaš,M., 1990.: Stanje objekata za proizvodnju Kovačević,Ž., 1956.: Primjenjena entomologija, III
višegodišnjih biljaka u SR Hrvatskoj u 1987. go-knjiga, šumski štetnici.Poljoprivredni nakladni
dini. Glasnik za šumske pokuse 26, 379.–391. zavod, Zagreb.


Glavaš,M., 1999.: Gljivične bolesti šumskoga dr-Perin, R.i J. R.Seutherland,1994.: Diseases and
veća. Šumarski fakultet Zagreb. Insects in Forest Nurseries. INRAParis, pp. 332.


Glavaš,M., 2003.: Zdravstveno stanje biljaka i mjere Uščuplić,M., 1996.Patologija šumskog I ukrasnog
zaštite u šumskim rasadnicima u Hrvatskoj u drveća. Šumarski fakultet Sarajevo.
2002. godini. Šumarski list 5–6, 257–268.


Vukadin,A., 1999. Bolesti i štetnici u šumskim raCvjetković,
B., R.Bažok, J. Igrc-Barčić, K. sadnicima (magistarski rad).


Barić, Z. Ostojić i G. Peček, 2008: Pre


gled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj za


2008. godinu. Glasilo biljne zaštite.


SUMMARY: The forest nursery “Podbadanj” was founded a hundred
years ago in Crikvenica and it is the only one with such a long production of
forest seedlings. The forest administration, the branch department of Senj and
the forest enterprise of Crikvenica will celebrate its hundredth anniversary.


With refrence to the above, the preservation component in the “Podbadanj”
nursery covering the razdoblje from 1993. to 2007. Will be presented.


Within the above started razdoblje, the following harmful fungi were were
found on the plants: Fusarium oxyporum, Lepodermium seditiosum, Cyclaneusma
niveum, Phomitopsis juniperovora, Micophaera alphitoides, Sphaera sapinea,
Botrytis cinerea, Guignardia aesculi and Clasteroporium carpophylum.