DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 67     <-- 67 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 629-635


UDK 630* 156 + 945.1


VACLAV LEOANDERLE (1859. – 1944.), ŠUMAR I ILUSTRATOR –
UTEMELJITELJ ČEŠKE LOVAČKE ILUSTRACIJE


VACLAV LEOANDERLE (1859–1944), FORESTERAND ILLUSTRATOR –
THE FOUNDER OF CZECH HUNTING ILLUSTRATIONS


Alojzije FRKOVIĆ*


SAŽETAK: Među više čeških i slovačkih šumarskih stručnjaka, koji su prije
približno jednog stoljeća dio svog radnog vijeka proveli u Hrvatskoj gdje su se,
u okviru svoje struke, posebno istakli u nekim sporednim zanimanjima proslavivši
tako svoju novu domovinu, spada i Vaclav Leo Anderle (1859.–1944.). Uz
stu dij šumarstva na Visokoj školi za kulturu tla, oduševljavajući se slikarstvom,
u Beču polazi i Akademiju likovnih umjetnosti. Radeći na stručnim poslovima u
šumarstvu, pretežito na Veleposjedu šumovlasnika Thurn-Taxisa u zemlji i uino zemstvu, više od jednog desetljeća proveo je u Hrvatskoj, najprije u ŠumarijiCrni Lug u Gorskom kotaru, a zatim u Šumariji Lekenik. Kao već afirmirani
pejsažist i figuralist, likovno je ukrasio više tadašnjih zabavnih časopisa i listova
te mnoga djela naših književnika i putopisaca. Tose posebno odnosi na
tri logiju prirodoslovca i putopisca Dragutina Hirca, posvećenu Gorskom kota ru,
Lici i Hrvatskom primorju. U svom kasnijem likovnom stvaralaštvu opredije
lio se za animalistiku, specijalizirajući se za divljač i lovačke motive postavši
utemeljiteljem češke lovačke ilustracije. Plodan je i lovački pisac.


Ključne riječi:Vaclav L. Anderle, Čeh, Crni Lug, Lekenik, pejsažist,
animalist, lovačka ilustracija, Thurn-Taxis.


UVOD – Introduction


Ne mali broj šumarskih odličnika iz druge polovice divljači na vlastelinstvu Opeke-Zelendvor grofa Marka
19. i početka 20. st. porijeklom iz Češke i Slovačke, koji Bombellesa,Jaroslava pl.Šugha (1865–1944), šusu
stjecanjem okolnosti manji ili veći dio svog radnog marskog nadzornika pri Kr. direkciji državnih šuma u
vijeka proveli u Hrvatskoj, uz svoj osnovni poziv posve-Vinkovcima, osnivača i izvrsnog dugogodišnjeg uredćen
šumarstvu, posebno se istakao u nekim drugim nika “Posavskog lovca”, da spomenem samo neke.
naoko sporednim zanimanjima, proslavivši upravo nji -Njima uz bok valja pridodati našoj šumarskoj javnosti
ma svoju novu domovinu. Prisjetimo se samo Josipa manje poznatog zemljaka im, šumarskog savjetnika
Ressela (1793-1857), šumarskog nadzornika, upravi-Vaclava LevaAnderlea “osobito spremnog šumars telja
državnih šuma Istre, posebno Motovunske šume, kog stručnjaka, odličnog literarnog radnika i nadarenog
koji je svjetsku slavu stekao izumom vijka (propelera) sli kara lovačkih zgoda” (Šugh 1931), utemeljitelja češke
za pogon brodova, Paula Wittmana (1844–1920), lovačke ilustracije, čiju 150. godišnjicu rođenja proslavprvog
pokretača u nas kontroliranog uzgoja fazanske ljamo ove godine.


STUDIJ ŠUMARSTVAI LIKOVNIH UMJETNOSTIAPSOLVIRAO U BEČU
The completed the study of forestry and fine arts in Vienna


Vaclav L.Anderle rodio se u šumom bogatom Krej-srpnja 1859. u šumarskoj obitelji. Otac mu je bio vlacaru
ponad Hlinskog u Češko-moravskoj zaravni 25. stelinski šumar naThurn-Taxisovom imanju. Osnovnu
školu završio je u rodnom Krejcaru, a višu realnu gim


*
naziju u obližnjem Litomyšlskychu. Taj šumovit kraj


Alojzije Frković, dipl. ing. šum., um. savjetnik za lovstvo,
Kvarnerska 43/I, 51000 Rijeka inspirirao je stvaralaštvo mnogih čeških umjetnika, pa