DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 68     <-- 68 -->        PDF

A. Frković: VACLAV LEOANDERLE (1859. – 1944.), ŠUMAR I ILUSTRATOR – UTEMELJITELJ ČEŠKE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 629-635


tako i mladogAnderlea, no odluču


njemu još više poticali umjetnički
juće za njegov kasniji poziv bila je


duh, uspjevši da uz kist i kredu uzme
naglašena prirodna nadarenost da


u ruke i pero. Još za gimnazijskih
“ono što vidi i doživi vjerno prenese


dana u Litomyšlskychu uspostavio
na svoje slike”. Kao samouk, još od


je prisne kontakte sa S. Šmilovs djetinjstva
prva likovna iskustva


kimiT.Jiráskovim,ništa manje
stječe “šarajući” olovkom ili kredom


prisno s K.V.Raisem,pjesnikom
po bijelim plohama papira do kojeg


čeških šuma Adolfom Heydukeje
mogao doći. Vidljiv trag u nje


mom, sa svojim stricem, češkim
govu kasnijem stvaralaštvu ostavio


po vjesničarom, gospodarstvenikom
je profesor mu crtanja L. Ferber,


i političarom KarlomAdamkemomi
koji je u njemu otkrio i probudio ne


drugima. U njegovu bogatu životoosporni
talent budućeg likovnog


pisu našao sam podatak da je bio
umjetnika. No, kako se “od crtanja


jedan od prvih šumarnika koji je zane
živi”, otac svog sina šalje u Beč,


jedno s A. Heydukeom bio od ne
gdje upisuje studij prirodnih znano


male pomoći Janu Doležalovu
sti naVisokoj školi za kulturu tla u pri pokretanju prvog češkog šumars -


Slika1. Vaclav LeoAnderle (1859.-1944.),
ing. šumarstva i likovni umjetnik


Mariabrunu, a usporedo iAkademiju kog glasila.


Figure 1 Vaclav Leo Anderle (1859 -1944),


likovnih umjetnosti. Na žalost, smr -
Nezadovoljan svojim pripravnič


forestry engineer and painter


ću oca i zbog nedostatka financijskih


kim statusom u Rychm burku, privusredstava
prisiljen je nakon dva semestra vratiti se kući


čen općom duhovnom klimom austrijske metropole,
i zaposliti kao pripravnik naThurn-Taxisovom posjedu


nalazi načina da se vrati natrag u Beč, gdje će kroz tri
Rychmburk. Stječući praktična šumarska znanja na


godine (1879–1882) apsolvirati šumarstvo na već sposvom
radnom mjestu uspostavio je brojne prijateljske


menutojVisokoj školi u Mariabrunu.
odnose s tadašnjim kulturnim djelatnicima, koji su u


VRSNI ŠUMAR I NEUMRLI LIKOVNI STVARALAC
An expert forester and an immortal painter


Odmah po povratku u domovinu čeka ga poziv za nog ispita biva, poput njegova pokojnog oca, imenovan
slu ženje vojnog roka. Regrutiran je u 12. šumarsku po-upraviteljem imanja. Poduži je niz ne samo šumarija,
strojbu, u kojoj kao uzoran vojnik stječe čin narednika. nego i zemalja tadašnjeAustro-Ugarske Monarhije u
Aktivnu šumarsku službu nastavlja na Veleposjedu kojima će nemiran duh mladog Anderlea ostajati na
Thurn-Taxisa, gdje nakon položenog stručnog držav-službi dulje ili kraće vrijeme. Nakon Rychmburka seli


u Češki Chotěšin, potom u Hrvatsku,
gdje tri godine radi u Šumariji
Crni Lug u Gorskom kotaru, a
punih osam u Šumariji Lekenik.
Slije de Výtoň u Šumavi, Buchau i
Federsee uWürttenberškoj oblasti,
Bukovina u rodnoj Češkomoravskoj
zaravni, gdje s radnog mjesta
nadšumara odlazi u zasluženu mirovinu
1. listopada 1912., nastanivši
se za dulje vrijeme u Slatini.
Za službovanja u Češkom Chotěšinu
bilo mu je ponuđeno mjesto
profesora na Višem šumarskom
učilištu u Pisku, ali to glatko odbija,
želeći da “u svom životu što više lijepog
i plemenitog doživi i proizvede,
nikada se ne osjetivši
umornim” (Šugh 1931). Ni u zasluženoj
miroviniAnderle ne miruje.
Prvih je pet godina tijekom Prvog
Slika 2. Lazac u Gorskom kotaru krajem 19. stoljeća


svjetskog rata predavao šumarstvo


Figure 2Lazac in Gorski Kotar, the end of the 19thcentury