DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 69     <-- 69 -->        PDF

A. Frković: VACLAV LEOANDERLE (1859. – 1944.), ŠUMAR I ILUSTRATOR – UTEMELJITELJ ČEŠKE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 629-635


naVišoj gospodarskoj školi u Chrudimu, istovremeno
vršeći dužnost pokrajinskog šumarskog nadzornika. Za
boravka u slatins kom kraju surađuje s poznatim češkim
pjesnikom Jaroslavom Vrchlikýmom, ilustrirajući
mu zbirku pjesamaZlatý prach(Zlatni prah).


Još za studija u Beču osamdesetih godina 19. st.Anderle
se počeo javljati kao pejsažist i portretist surađujući
najprije u praškim časopisima (Paleček,Světozor,
Zlatá Praha,Humoristické Listy), a zatim u bečkom
Ki kirikijui münchenskomFliegende Blatter. Umjetnički
šarm njegovih crteža ubrzo otkrivaju i vrjednuju
najvišim ocjenama likovni kritičari redakcija praških
dnevnika i tjednika poputNárodních Listu,Hlasu národa,
Politik i drugi, kojima postaje stalnim suradnikom.
Oduševljen kvalitetom njegovih crteža bečki ga
profesor T.Henschelem angažira na izradi entomoloških
tablica za Encyklopedie der gesammten Forstund
Jagdwissenschaften Dombrowskog, istovremeno
izrađujući crteže svih svojti četinjača namijenjenih
Hempelovy-Wilhemovyjev Bäume und Straucher des
Waldes. Razdoblje njegove najveće popularnosti i prepoznatljivosti
kao vrsnog crtača pada za službovanja u
Württenberškoj oblasti, kada ilustriraNeue Illustrierte
Zeitung,Leipsiger Illustrierte,Blätter des Schwäbischen
Alpenvereines,Ueber Land und Meeri druge.


ANDERLEOV CRTEŽ – SIMBOL HIRČEVIH PUTOPISNICA
Anderle’s drawings – a symbol of hirc’s travelogues


Osam i pol godina (po nekim izvorima – jedanaest)
službovanja u Hrvatskoj “Vaclav L.Anderle posvetio
je kulturi Hrvata”. Ovu sam misao našao u knjizi Jana
Friča isuradnikaVelké vzoru našeho lesnictvi(Veliki
uzori našeg (češkog!) šumarstva), koju je 1958. g. izda la
Češka akademija poljoprivrednih znanosti u Pragu, a
u kojoj je značajan prostor posvećen tom šumaru
umjetniku. Da se u toj tvrdnji nije pretjeralo, potvrđuju
sljedeće činjenice. Posjedujući rijetki senzibilitet, nesumnjiv
talent a nadasve marljivost,Anderle kroz sve
te godine ilustrira iz broja u broj tada popularni hrvatski
polumjesečnik “za zabavu, pouku i vijesti”Dom i
svijet (izlazio od 1888. do 1923.), u kojemu su svoje
priloge objavljivali Eugen Kumičić, Josip Kozarac,
Vjenceslav Novak. To se odnosi i na matičin
Vienac što izlazi u Zagrebu pod uredništvom Gjure
Deželića,AugustaŠenoe,VjekoslavaKlaića…
te sarajevskuNadu, u kojem listu uzAnderlea surađuju
još trojica čeških likovnih stvaralaca – A. Liebscher,
V.Fittelbach i G.Kuba.Snjegovim ilustracijama
susrest ćemo se u djelu povjesničaraTadije
Smičiklasa Poviest Hrvatske I-IIizdane u Zagrebu
1882. i 1889.g., povjesničara i muzikologaVjekoslava
Klaića Poviest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka
19. st. (objavljene u pet svezaka u Zagrebu od
1899. do 1911.g.), književnika Andrije Kačića Miošića
unjegovuRazgovoru ugodnom naroda slovins koga(
prvo izdanje tiskano u Mlecima 1756.), pjesnika
i političara IvanaMažuranića Smrt Smail-age Čengića,
književnika EugenaKumičića Viški boji drugima.
Kao interesantnost bilježim podatak da su
An derleovi crteži ukrasili jedno od prvih izdanja Gors kog
vijencacrnogorskog vladike i pjesnika Petra PetrovićaNjegoša.


Sklopivši ugovor sa zagrebačkom izdavačkom ku ćom
Lav. Hartmana (Kugli i Deutsch) Anderle preuzima
ne mali posao ilustriranja i opremanja brojnih izdanja
ovog poznatog nakladnika, među kojima jedno od prvih
mjesta zauzima trilogija “putopisnica” prirodoslovca i


putopisca Dragutina Hirca (1853–1921) – Hrvatsko
pri morje(1891),Gorski kotar(1898) iLika i Plitvička
je zera (1900). Izražavajući “bratsku hvalu” prijatelju


Slika 3. Goranski šumski radnik, dokument jednog vremena


Figure 3A forest worker from Gorski Kotar, a document of a period