DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 70     <-- 70 -->        PDF

A. Frković: VACLAV LEOANDERLE (1859. – 1944.), ŠUMAR I ILUSTRATOR – UTEMELJITELJ ČEŠKE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 629-635


VaclavuAnderleu koji mu je “ukrasio
knjigu toli liepim, ponajviše
izvornim slikama”, postavši u nekoliko
simbolom njegova djela, Hirc
će u predgovoru svoje knjigeGorski
kotarustvrditi: “Živeći tri godine u
Gorskom kotaru” (kao šumarnik u
Šumariji Crni Lug, gdje je, neka mi
bude dozvoljeno pripomenuti, i pi sac
ovih redaka stjecao prva praktična
šumarska znanja) “zirnuo je u
svaki zakutak, upoznao štono rieč u
gori svaku bukvu, na planini svaku
liticu, narodni život i prirodu, pa
zato i jest “Gorski kotar” ilustriran,
kako može ilustrirati samo umjetnik,
Slika4. Oprema šumara i planinara. Nadahnuti crteži češkog umjetnika pružili su veću


koji ga poznaje u tančine.”Tovrijedi


uvjerljivost Hirčevim tekstovima


i za Liku i za Plitvička jezera i za Hr-


Figure 4The equipment of foresters and mountaineers. Inspired drawings of the Czeck ar


vatsko primorje, koje je krajeve


tist further enhanced Hirc’s texts


poput naše “hrvatske Švice”Anderle
nebroje no puta posjetio, propješačio i istražio diveći se
nji hovoj iskonskoj ljepoti i raznovrsnosti.
Svoje doživljaje, svježim i poetski danim pejsaži ma,
Anderle ostvaruje izvanrednom senzibilnošću, ponajprije
u tehnici pastela koja je i njegovo osnovno izražajno
sredstvo. Na svojim crtežima konture izrađu je
tvr đim pastelom, kredom ili olovkom, a okolne plo he
ispunja mekšim, stvarajući tako dojmljive tonove i nijanse
na svojim slikama. Njegove ilustracije, radi li se o
krajobrazima, poput slikaSumrak u hrvatskom selu,U


dolini rijeke Dobre,Šumska koliba u Smrekovcu,Uglja ri
i dugari u Gorskom kotaru, interijerima (Unu trašnjost
župne crkve u Razlogama) ili portretima (Šumski radnik
iz Crnog Luga,Drvodjelac,Ličanin), sve su vjerodostojna
i impresivna svjedočanstva o vremenu u kojem su
nastale. Potvrđeno je to i na zasjedanju CIC-ove komisije
Lov u umjetnosti održane u dvorcu Ohrada na Hluboke
ponad Vltave 1993. g. na kojoj je predstavljeno
bogato umjetničko blago s lovačkim sadržajima čeških
umjetnika tijekom povijesti (Kovarik 1993).


RETROSPEKTIVNAIZLOŽBAU HRADÉC KRÁLOVÉ
Aretrospective exhibition in Hradéc Králové


Anderle nije samo ilustrator krajolika, pejzažist,
nego i svega onog što taj pejsaž, krajolik, oživljava
(Frič i sur. 1958). U svojoj impresivnoj produkciji pejsaža
ima snage da se u zrelijoj dobi posveti animalističkom
slikarstvu, u kojemu se, kako mu i ime kazuje,
glavnim motivom javlja životinja, u njega posebno
lovna divljač pojedinačno ili u krdu (čoporu). U njegovim
kasnijim djelima tako sve češće nailazimo na slike
ptica (tetrijeb gluhan, šljuke u letu, jato sjenica, gavran),
domaćih (konj, mazga, koza, pas) i divljih životinja
(medvjed, puh, divokoza), uobičajenih za ovaj dio
europskog prostora. Da je i u tome uspio, potvrđuje njegova
dugogodišnja suradnja s češkim i s većinom europskih
redakcija vodećih lovačkih i šumarskih glasila
(Českou myslivost,Lovecký obzor,Lesni stráž,Les nicky
sbornik,Les a lov,Wild und Hund,Der deutsche
Jäger,Sct. Hubertus,Deutsche Jägerzeitung). Sto ga,
ne bez razloga u njegovoj rodnoj Češkoj smatraju ga
utemeljiteljem lovačke ilustracije. Upada u oči da je
izostala njegova suradnja s Prvim hrvatskim društvom
za gojenje lova i ribarstva, koje je, kao što je poznato,
1892 .g. na inicijativu Frana ŽaveraKesterčaneka
kao prvog urednika pokrenulo svoj Viestnik, kasnije
Lo vačko-ribarski viesnik(
1).


Umirovljeničke dane iza Prvog svjetskog rataVaclav
L.Anderle dočekao je u Slatini na dužnosti pokrajinskog
šumarskog nadzornika, da bi 1919.g. uz to
primio i službu upravitelja imanjaVrchlabí. Slijedi desetgodišnje
upravljanje šumama veleposjeda Žíreč, a sa
tog radnog mjesta zbog narušena zdravlja odlazi (po
drugi put!) u mirovinu. Posljednje godine života, sve
tamo do 1938.g., proveo je kod svoje kćerke u Raspenavu,
sređujući lovački i šumarski arhiv te bogatu biblioteku.
Umro je u Poděbrodechu potkraj Drugog
svjetskog rata 27. lipnja 1944. u 85. godini. Još za života
1928. g. u Hradéc Králové bila je njemu u čast organizirana
velika retrospektivna izložba njegovih
djela, “zgusnuti presjek kroz njegovo bogato likovno
stvaralaštvo”. Zahvaljujući brizi kćerke i sina te mje


1
Ne mali broj goranskih autora koji su posljednjih godina na poticaj
književne nagrade “Gorančica”Goranskog Novog listaobjavili
više svojih djela najčešće ih ilustriraju slikama Vaclava L.
Anderlea, dokumentirajući tako ne samo svoja kazivanja nego i
slike koje su i same postale dokument jednog vremena.