DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 71     <-- 71 -->        PDF

A. Frković: VACLAV LEOANDERLE (1859. – 1944.), ŠUMAR I ILUSTRATOR – UTEMELJITELJ ČEŠKE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 629-635


snih vlasti većina tih radova raspršenih po mnogobrojnim
tiskovinama u zemlji i svijetu prikupljena je, sačuvana
i pohranjena u više prostorija dvorca u Peruci. U
godini kada proslavljamo 150. godišnjicuAnderleova
rođenja, pridružimo se i mi hrvatski šumari, da poput
Jaroslava Šugha, kada mu je čestitao 70. godišnjicu rođenja,
uskliknemo: “Zdravo u Hubertu!”.


HAJKANAVUKOVE U LONJSKOM POLJU
Wolf hunt in lonjsko polje


Vaclav L.Anderle nije samo šumar i slikar, on je i
pisac. S kojom je ljupkosti i intimnosti svojim crtežima
znao dočarati ljepotu goranskog ili ličkog krajolika,
podjednako je tako bio umjetnikom pisane riječi, objavivši
velik broj stručnih i popularnih članaka i zapisa iz
područja šumarstva i lovstva. Za literarni prilog uz ovaj
rad nasumce sam izabrao zapis iz piščevihUspomena,
pod naslovomŽupanijska hajka na vukoveu prijevodu
već spomenutog Jaroslava Šugha. Prilog je utoliko zanimljiv,
što je sama hajka “na bosanske kurjake” održana
u Lonjskom polju, dakle u Posavini gdje je vuk
danas kao zaštićena životinjska vrsta ne samo rijedak


2


nego i ne dolazi ().
“Dok sam još kao mladi pristav službovao u Lekeniku
vlastelinstvu knezaThurn-Taxisa imao sam priliku
prisustvovati i jednoj velikoj hajci na vukove, koju je
priredilo kotarsko predstojništvo u Sisku… Lov se trebao
održati na najvećoj bari koja se nalazila oko 15 km
od Siska, tamo gdje Lonja utječe u Savu, pa se i predjel
radi toga zove Lonjsko polje… Ovamo su za jake zime
znali zalutati bosanski kurjaci sa planine kozarskih,
uzlonačkih i čemarskih, kad im je u pustim planinskim
šumama splasnuo trbuh i kad je Sava bila zamrznuta…
Dakako, da su ovdje među skitajućom stokom slavili orgije
i da je plijena uvijek bilo na pretek. Stoka je naime,
radi pomanjkanja potrebnih staja boravila i zimi pod vedrim
nebom, sakupljena oko stogova kukuruzovine i
ogromnih kupova misiraća…”
“Jednog dana u siječnju 1901. ili 1902.godine stigao
je šumskom uredu Lekenik dopis kotarskog predstojnika
u Sisku s pozivom da šumarsko osoblje ureda
uzme učešće u velikoj hajci, koja će se održati u Lonjs kom
polju. Bilo je jošte noć kad smo određenog dana
prvim jutarnjim vlakom stigli u Sisak a zajedno s nama
oko dvadesetak gospode iz Zagreba, većim dijelom časnika.
Na kolodvoru dočekalo nas 12 saonica i nekoli ko
sisačkih lovaca.”
“Stigosmo do tabora.Više od dvije stotine ljudi, starijih,
mlađih u kožusima s napolje okrenutim krznom
ili u modrim zobunima… u uskim crnim gajtanima obšivenim
hlačama. Na glavama im crni klobusi, jedni su
u čizmama, drugi u opancima, preko ramena vise im


2


Posljednje dvije hajke na vukove u Lonjskom polju održane iza
Drugog svjetskog rata 20. srpnja i 6. kolovoza 1947. nisu također
polučile željeni uspjeh. Kao razlog neuspjeha navodi se da u narodu
živi vjerovanje da je vuk i u pogonu opasan, pa su pogoniči
u obje hajke posve zatajili iako se pouzdana znalo da vukova tu
ima (Ljubičić 1947).


velike crvenim kitama urešeni torbaci. Svi su opasani
sjajnim medenim pločicama iskičenim pojasima za
koje su zataknute velike, katkada srebrnom žicom i sedefom
izvezene kubure, od kojih su neke jošte proviđene
starim vatrama na kremen. Drugi su opet nosili
dugačke puške sa širokim grljcima obješene preko ramena
uzicom od konopa.”


“Među muškarcima vrzmaju se i motaju divno raštene
crnobrve i crnooke žene i djevojke u kratkim, na
rukavima bogatim vezom iskičenim oplečcima, koje
pokrivaju bujna njedra sapeta u modro i crveno izvezene
pršnjake; suknje su im bijele, pokrivene sprijeda i
straga dvjema šaroliko vezenim keceljama. U čitavom
tom ljudskom kaosu motaju se psi, saonice, pršeći se i
dimeći ognjevi, svuda smijeh, halas, uzvici; barilci s
vinom i čuture s rakijom…


“S ovim bučnim aparatom polazilo se u hajku na
tako plahu divljač kao što su vukovi!”


“Postavili su nas na niski nasip. Stajao sam četvrti
na desnoj strani čela pogona, u zaklonu jedne stare
dvokrake topole… Svuda je vladala tišina…Ali ipak
nešto. Motreći pred sobom okoliš, učini mi se da se je


Slika 5. Pilana potočara na Dobri; iz dojmljivog opusa šumara i li


kovnjaka V.L.Anderlea


Figure 5Watermill on the river Dobra; from an impressive opus of
the forester and artist V. L. Anderle