DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 17     <-- 17 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Zebec, I. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18


duglazija (Pseudotsuga menziesii), kultivar bodljikave sculus × neglecta i Aesculus glabra), posađeni u većim,
smreke (Picea pungens ‘Glauca’) i divlji kesteni (Ae-kompaktnim grupama, poput oglednih nasada.


3. OCJENA STANJA ARBORETUMA – The Review of the Existing State of Arboretum


U hortikulturnom dijelu Arboretuma, koji se nalazi
uz prilaznu cestu (slika 2) i posjetitelji ga najčešće obi-
laze, granice između pojedinih polja više nisu jasne,
osim ako prolaze većim putovima ili stazama. Zasađe ne
biljke nisu primjereno održavane te je radi funkcionalnosti
ploha i estetskog izgleda biljaka bilo potrebno
obaviti odgovarajuće arborikulturne radove. Dio bilja ka
se osušio, te su tijekom posljednje tri godine uklonje
ne (slika 3). Dosta je biljaka posađeno preblizu
jedna drugoj, nisu bile na vrijeme prorijeđene, pa ovisno
o uzrastu, neke od njih nisu imale dovoljno mjesta
za svoj rast i razvoj punog profila krošnje. Za svaki pojedini
slučaj bilo je potrebno odlučiti što treba učiniti,
kako bi se što više biljaka očuvalo. Neke od zasađenih
biljaka pokazale su se invazivne, te su se nekontrolirano
proširile po ostalim dijelovima Arboretuma (npr.
Elaeagnus umbellata), a također je došlo i do zarastanja
poznatom invazivnom vrstom, običnim bagremom
(Robinia pseudoacacia) i samoniklim autohtonim vrstama
(najviše običnom kupinom, Rubus fruticosus). U
cijelome je Arboretumu potrebno stalno uklanjanje takvih
biljaka i treba paziti da se više ne sade one vrste za
koje se zna da su invazivne ili su potencijalno invazivne.
Dio biljaka oštećen je od abiotskih i biotskih čimbenika,
od kojih posebno treba naglasiti oštećenja od
divljači. Taj je problem djelomično riješen postavljanjem
ograde oko Arboretuma (slika 4), ali je u međuvremenu
postojeća drvena ograda uz cestu dotrajala i


Slika 2. Pristupna cesta.


Figure 2 The approach road.


Slika 3. Suhe četinjače.


Figure 3 The withered conifers.


Slika 4. Nova ograda.


Figure 4 The new fence.


postala nefunkcionalna. Problem divljači rješava se izlovom,
a oštećene biljke treba sanirati. Hortikulturni dio
može poslužiti kao ogledni dio za uređenje cijelog Arboretuma
te ima prioritet tijekom revitalizacije. Posebnu
vrijednost imaju brojni kultivari četinjača, pa se može
reći da je Arboretum Lisičine među najbogatijim živim
zbirkama različitih svojti četinjača u Hrvatskoj (slika 5).
Nakon navedenih arborikulturnih i infrastrukturnih rado
va te determinacije biljaka radi se, sukcesiv no po