DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 18     <-- 18 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Zebec, I. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18


Slika 5. Grupa četinjača.


Figure 5 The group of conifers.


poljima, na označavanju biljaka pločicama s navedenim
zananstvenim i hrvatskim nazivom, porodicom i arealom
(slike 6 i 7). Također je potrebno izraditi informacijske
panoe, označiti granice polja te redovito održavati i
unaprjeđivati sadržaje na svakome od njih.


Dio Arboretuma zasađen biljkama iz Europe i Azije
na lazi se sjeveroistočno, a dio zasađen biljkama iz
Ame rike sjeverozapadno od hortikulturnog dijela Arboretuma.
Ti su dijelovi zapušteniji nego hortikulturni
dio, a također ne postoji dokumentacija o sadnji bilja ka.
Pojedine plohe kao i staze i putovi zarasli su, potočić
i jezero nisu održavani, pa cijeli taj dio zahtijeva
krupnije infrastrukturne radove koje treba napraviti
prije uređenja površina s biljkama. Prošle je godine saniran
veći odron zemlje prema jednom od glavnih putova,
a treba i dalje nastaviti sa sličnim, odgovarajućim
radovima. U ovom dijelu Arboretuma nalaze se vrlo
vrijedni primjerci ili grupe pojedinih drvenastih vrsta,
rijetko prisutni u nasadima ili kolekcijama biljaka u
na šoj zemlji. Stanje biljaka je slično prethodno opisano
me za biljke u hortikulturnom dijelu, ali će zbog neo dr
žavanja biti potrebne veće intervencije. Dijelovi
površina bez biljaka održavaju se košnjom trave, otvaraju
vizure i daju prozračnost Arboretumu te ih je potrebno
očuvati. U ovom dijelu Arboretuma nalazi se i
kamenjar, kao i pokusne plohe s raznim hibridnim familijama
borova, pokusna ploha šećernog javora i različitih
kultivara jorgovana. Plohe s borovima koje su
očišćene potrebno je dalje održavati, uklanjati suhe
grane i eventualne sušce, a one zarasle u korov treba
urediti. To je vrijedan i u svijetu jedinstven dendrološki
materijal proizveden kontroliranom hibridizacijom četiriju
vrsta dvoigličavih borova na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu. Za većinu tih ploha postoje
nacrti, odnosno podaci o sađenim biljkama, ali ima i
ploha bez dokumentacije. Biljke šećernog javora, kao i
biljke jorgovana treba pojedinačno pregledati i ocijeniti
njihovo stanje, jer ima dosta oštećenih i suhih primjeraka.
Budući da su te plohe bez plana nedavno posađene,
ne uklapaju se u koncepciju Arboretuma, jer su
zauzele lijepe otvorene livade. No, treba ih održavati i
očuvati jer predstavljaju vrijednu zbirku, a dokumentacija
o njihovom podrijetlu i sadnji postoji u Šumariji
Voćin. Kamenjar se nalazi na razmjerno maloj površini.
To je skladno formirana cjelina, no nažalost, budući
da ima dosta niskih biljaka i pokrivača tla, koje
korovske biljke brzo prerastu, ovdje se najviše primijećuje
nedovoljna briga oko Arboretuma i potreba za
stalnim održavanjem. Tu je puno patuljastih i različito
obojenih kultivara tuja, borovica, pačempresa, borova,


Slika 6. Primjer pločice na stablu.


Figure 6 The example of the label on tree.


Slika 7. Primjer pločice na grmu.


Figure 7 The example of the label on shrub.