DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 44     <-- 44 -->        PDF

M. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 25-44


Hirc,D., 1903–1912: Revizija hrvatske flore, Zagreb.


Hirc,D., 1905: Prirodni zemljopis Hrvatske, Knjiga
prva: Lice naše domovine, Zagreb.


Hirc,D., 1919: Građa za floru srijemskog plošnjaka,
Fruške gore i okoline grada Osijeka, Glasn.
Zem. muz. 31: 359–408, Sarajevo.


Horvat,I., M. Stezić,1958: Otrovanja austrijakim
i kavkaskim divokozjakom (Doronicum austriacum
i D. caucasicum), Veterinarski arhiv 28
(7–8): 231–235, Zagreb.


Horvatić,S., 1963: Vegetacijska karta otoka Paga s
općim pregledom vegetacijskih jedinica Hrvatskog
primorja. Prir. Istraž. Jugosl. Akad. 33. Acta
bilogica 4. Zagreb.


Horvatić,S., LJ. Ilijanić,LJ. Marković-Gos po
darić, 1967-1968: Biljni pokrov okolice
Senja. Senjski zbornik 3: 298–322.


Horvatić, S., I. Trinajstić (eds.), 1967–1981:
Analitička flora Jugoslavije 1. Zagreb.


Ilijanić,Lj.,1964: Trifolium michelianum Savi u flori
Hrvatske, Acta Bot. Croat, 23: 144–147, Zagreb.


Ilijanić,Lj., 1968: Die Ordnung Molinietalia in der
Vegetation Nordostkroatiens, Acta Bot. Croat.
26/27: 161–180, Zagreb.


Ilijanić,Lj.,1969: Istraživanje livadne i šumske vegetacije
Hrvatske. Završni izvještaj o rezultatima
istraživanja autora u okviru istraživačkog zadatka
(rukopis). Institut za bot. Sveuč. u Zagrebu.


Ilijanić,Lj., 1969a: Dea Trifolion pallidi ein neuer
Verband der Ordnung Trifolio-Hordeatalia H-ić,
Acta Bot. Croat. 28: 151–160, Zagreb.


Ilijanić,Lj., 1977: O biljnom pokrovu Požeške kotline.
Požega 1927–1977: 48–65. Slavonska Požega.


Javorka,S., V. Csapody,1975: Ikonographie der
Flora de Sudostlichen Mitteleuropa. Gustav Fisher
Verlag – Stuttgart.


Kauders,A., 1906: Biljnogeografska skica požeške
okolice. Glas. Hrvatskog naravoslov. društva 18:
23–33, Zagreb.


Kempf, J., 1910: Požega. Zemljopisne bilješke iz
okoline i prilozi za povijest slob. i kr. grada Po-
že ge i Požeške županije. Štamparija “Hrvatske
tiskare i knjižare”, Požega.


Komlanec, I., 1872/73: Popis javnocvijetnih biljna
požeške okolice. Izvejstje o Kraljevskoj velikoj
gimnaziji (sedmo-razrednoj) u Požegi koncem
školske godine 1872/73, Tiskara Miroslava Kraljevića,
Požega.


Kovačević, J., 1970: Prof. dr. Aleksandar Antun
Bran ko Pavić kao slavonski botaničar, Požeški
zbornik III: 183–186, Slavonska Požega.


Kovačević,J., 1974: Biljni pokrov Požeške kotline,
Požeški zbornik IV: 175–180, Slavonska Požega.


Kušan, F.,1936: Oblici sekcije Eujacea i Lepteranthus
roda Centaurea u flori Jugoslavije, prirodosl.
instraživ. JAZU 20: 1-80, Zagreb.


Nikolić, T.,1994-2000: Flora Croatica, Index florae
Croaticae. Suppl. 1–3. Nat. Croat., Zagreb.


Nikolić,T., J. Topić,2005: Crvena knjiga vaskularne
flore Republike Hrvatske. Kategorije EX,
RE, CR, EN i VU. Ministarstvo kulture, Državni
zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 4–695.


Pandža,M., J. Franjić, I. Samardžić,2003: Inventarizacija,
valorizacija i katogorizacija flore
Parka prirode Papuk. JU PP Papuk, 111. Voćin.


Pavić,A., 1851: Correspondenz aus Posseg in Slawonien,
Oeslerr. Bott. Wochenblatt I: 124–125,
Wien.


Pigantti, S., 1982: Flora d’Italia. I-III. Edagricole.
Bologna.


Schlosser,J., Lj. Vukotinović,1869: Flora Cro a tica,
Zagreb.


Schulzer,S., A. Kanitz, A.Knapp,1866: Die bis her
bekannten Pflanzen Slawoniens, Verh. Zool-
Bot. Ges. in Wien 16: 3–172, Wien.


Seletković,Z., Z.Katušin,1992: Klima Hrvatske.


U: Šume u Hrvatskoj, Šumarski fakultet i “Hrvatske
šume”D.o.o., Zagreb, 13–18.


Tomašević,M., 1998: Prilog flori Požeške kotline i
okolnoga gorja (Hrvatska). Acta Bot. Croat.
55/56: 119–131.


Tomašević,M., I. Samardžić,2000: Zaštićene, rijetke
i ugrožene biljne vrste Slavonskoga gorja.
Spin Valis d. d. Požega.


Trinajstić, I.,(eds.) 1975–1986: Analitička flora Jugo
slavije 2. Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu.


Trinajstić, I., 1995: Plantgeographical division of
forest vegetation of Croatia. Ann. Forest. 20 (2):
37–66.


Trinajstić,I., 1998: Fitogeografsko raščlanjenje klimazonalne
šumske vegetacije Hrvatske. Šum. list
122 (9–10): 407–421.


Trinajstić,I., J. Franjić,1999: Šume bukve s dlakavim
šašom (Carici pilosae-Fagetum Oberdorfer
1957) u vegetaciji Hrvatske. Šum. list 123
(7–8): 311–321.


Trinajstić,I., J. Franjić, D. Kajba,1991: Prilog
poznavanju rasprostranjenosti vrsteEchinocystis
lobata (Michx.) Torr. et Gray (Cucurbitaceae) u
Hrvatskoj. Fragm. Herbol.20 (1–2): 69–74.


Trinajstić,I., J. Franjić, D. Kajba,1993: Dosadašnje
stanje rasprostranjenosti vrste Galinsoga